Läs senare

Mer lärlingsutbildning trots sjunkande intresse

Lärlingarna ska bli fler och företagen kan få ta över ansvaret för utbildningarna. Men varför ska vi ha mer av det som få vill ha?

12 Jun 2014

Bild: Malmö högskola.
Allt färre vill bli det, men regeringen vill ändå ha fler. Det handlar om lärlingsutbildningar. Intresset för utbildningarna har sjunkit med närmare hälften de senaste åren och så många som 40 procent av eleverna hoppar av efter ettan, visar en granskning gjord av Lärarnas tidning.

Men i en rapport från Studieförbundet näringsliv och samhälle, SNS, rekommenderar ekonomiforskare från Malmö högskola och Stockholms universitet ändå en storsatsning på lärlingsutbildningarna. De vill se fler lärlingsplatser och föreslår också att företagen tar över ansvaret för utbildningarna, eftersom de har bättre koll på vilken arbetskraft som behövs.

– Problemet är att det är alldeles för få elever i yrkesutbildningarna totalt sett. Behovet av arbetskraft tillfredsställs inte idag, säger Jonas Olofsson, professor i ekonomisk historia vid Malmö högskola och en av författarna till rapporten.

Han förklarar att regeringen har skjutit sig själva i foten genom att fokusera alltför mycket på studieförberedande och akademisk utbildning i den politiska debatten. Och när det gäller lärlingsutbildningen ska fokus ligga på att förbättra och utveckla, snarare än på huruvida utbildningarna ska läggas ned eller inte på grund av sjunkande intresse.

– Lärlingsutbildningarna presenteras som ett slags sekunda alternativ för dem som inte har förmåga att klara den ordinarie skolförlagda utbildningen. Men det här är krävande utbildningar. Är man inte motiverad har man förmodligen ganska dåliga förutsättningar att klara av dem, säger Jonas Olofsson.

Hans tips till ansvariga politiker blir att prata om lärlingsutbildningen som något som leder till ett bra jobb, med bra inkomstutveckling och goda möjligheter till kompetensutveckling.

ur Lärarförbundets Magasin