Läs senare

Många saknar bibbla

LitteraturHälften av alla elever saknar tillgång till ett skolbibliotek, enligt en ny rapport. Sorgligt och orättvist, tycker bibliotekarien Lotta Davidson-Bask på Polhemskolan i Lund.

av Per Bengtsson
27 Okt 2017
27 Okt 2017
Många saknar bibbla
Foto: Istock

Enligt skollagen ska alla elever ha tillgång till ett skolbibliotek. När regeringen reviderade läroplanerna tidigare i år framhölls skolbibliotekets pedagogiska funktion och dess betydelse för elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Forskning visar också att ett bemannat skolbibliotek gynnar måluppfyllelsen.

Det räcker inte med ett rum med böcker i.

Men ett känt problem är att det inte finns preciserat i styrdokumenten vad ett skolbibliotek är eller några krav på personaltäthet.
– Det räcker inte med ett rum med böcker i. Då blir det ingen pedagogisk resurs. Det måste finnas en utbildad person som jobbar där, säger Lotta Davidson-Bask, bibliotekarie på Polhemskolan i Lund.

Förra året blev hennes arbetsplats utsedd till Årets skolbibliotek, bland annat för samarbetet mellan skolbibliotekarierna och lärarna.
– Vi har utarbetat en plan där det anges exakt vad alla elever ska få av skolbiblioteket när det gäller undervisning i till exempel att söka i databaser och hur man förhåller sig kritisk till information, säger Lotta Davidson-Bask.

Lotta Davidson-Bask. Foto: Sussa Stubbergaard

När Kungliga biblioteket, som fått i uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi, presenterade sin omvärldsanalys i mitten av september, konstaterades att hälften av landets 1,3 miljoner elever i både grund- och gymnasieskolan fortfarande saknar tillgång till ett bemannat skolbibliotek.
– Jag är inte förvånad, men jag tycker att det är sorgligt att det ser ut så här så lång tid efter att lagen trädde i kraft, säger Lotta Davidson-Bask.

Hon menar att de elever som riskerar att drabbas värst är de med svaga resultat och de som kommer från hem där det inte finns en tradition att besöka folkbiblioteken. Och förstås alla som behöver nivåanpassat material på grund av läs- och skrivsvårigheter, funktionsnedsättning eller annat modersmål än svenska.
– Det blir orättvist. Skolbiblioteket ska vara ett stöd i måluppfyllelsen för alla elever, säger hon.

Detta krävs för ett skolbibliotek

Skolinspektionen har tagit fram kriterier som kontrolleras när skolor inspekteras. Enligt myndigheten ska skolbiblioteket vara en ”gemensam och ordnad resurs av medier och information som står till lärarnas och elevernas förfogande”. Det ska kunna ”utnyttjas kontinuerligt som en del av elevernas utbildning” och ska vara beläget antingen i de egna lokalerna eller i skolans ”omedelbara närhet”.

I en enkät med skolbibliotekarier som gjordes för två år sedan framgick att många tyckte att både skolledare och lärare saknade kunskap om och intresse för skolbibliotekens verksamhet och funktion. En vanlig bemanning, om sådan fanns, låg på 10–20 timmar per vecka och lokalerna och resurserna var enligt bibliotekarierna alldeles för små. Regeringen har sedan undersökningen gjordes satsat 75 miljoner kronor i statsbidrag till skolor som anställer personal till skolbiblioteken.

Lotta Davidson-Bask är nöjd med bemanningen på Polhemskolans bibliotek.
– Vi har öppet 41,5 timmar i veckan och är bemannade med tre heltidstjänster – två bibliotekarier och en utbildad biblioteksassistent. Dessutom har vi yttterligare en heltidstjänst som enbart har hand om läromedel.

ur Lärarförbundets Magasin