Ingår i temat
Skola & arbetsliv
Läs senare

”Man håller sig ajour med branschen”

Skola & arbetslivApl-arbetet är viktigt för den egna yrkesutvecklingen. Det menar Eva Jansson, lärare på restaurang- och livsmedelsprogrammet och ledamot i Lärarförbundets referensorgan för gymnasieskola.

12 sep 2019

Eva Jansson är yrkeslärare på Uddevallagymnasiet och vet hur tidskrävande apl-arbetet är. Planering, besök, utvärdering och dokumentation är alla moment som behövs för att det ska hålla en god kvalitet. Hon tycker själv att hon får den tid som krävs, men hennes erfarenhet är att många yrkeslärare får begränsat med tid för att skaffa platser och besöka eleverna.
– Jag hör från kollegor att man får andra arbetsuppgifter när eleverna är ute på praktik, till exempel att man får gå in och undervisa en annan grupp. Det är inte riktigt. Ska man ha en apl med kvalitet behöver läraren ha tid för uppdraget, det är jätteviktigt.

Kontakten med handledare och arbetsplatsbesöken är dessutom värdefulla som fortbildning för lärarna, anser hon.
– Om jag jobbat länge som lärare kanske jag inte är ute i den egna branschen längre och då är apl-arbetet viktigt. Jag håller mig ajour med vad som händer i min bransch, för min egen del får jag till exempel bättre koll på vilka trenderna är inom mat och dryck.

Ett sätt att öka förståelsen för apl-arbetet är att ta in det i det systematiska kvalitetsarbetet och skolornas verksamhetsberättelser, enligt Eva Jansson.
– Jag tror att man bör uppmärksamma hur man jobbar med apl så att rektorer och skolledare tar det på allvar. Att eleverna är ute på apl betyder inte att läraren är lite mer ledig.

Alla artiklar i temat Skola & arbetsliv (7)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com