Ingår i temat
Stress på jobbet
Läs senare

Lugnare på jobbet med mentorer

Stress på jobbetKänslan av att inte räcka till – den har läraren Linus Österholm blivit av med. På Realgymnasiet tar heltidsmentorerna hand om elevernas situation i skolan och sköter även en hel del administration.

av Sara Djurberg
24 okt 2019
24 okt 2019
En trygg punkt. Mentorn Catarina Backlund är socialpedagog och ser mentorsrollen som ett till stor del socialt arbete.
Foto: Johanna Henriksson

Sex våningar upp i en kontorsbyggnad vid Liljeholmen i Stockholm ligger Realgymnasiet, en friskola med utbildningar inom djurvård, hotell och äventyrsturism. Lokalerna är moderna och ger intryck av ett kontor snarare än en traditionell skola. Det är måndag morgon och i korridorerna hänger färgglada ballonger kvar från fredagens fest, då skolan firade tioårsjubileum.

Om klassen tycker något eller om en elev behöver extra stöd så får vi veta det av mentorn.

Konceptet med heltidsmentorer har funnits med sedan friskolekoncernen Lärande i Sverige, med 17 gymnasieskolor i landet, startades för 20 år sedan. Tanken är att eleverna under hela sin utbildning ska ha tillgång till en vuxen stödperson som inte sätter betyg på dem.

Realgymnasiet i Liljeholmen har nio heltidsmentorer vars uppdrag är att stötta eleverna i studierna, ta hand om de sociala kontakterna och sköta viss administration.

Monica Finnegan.
Foto: Johanna Henriksson

Monica Finnegan är lärare i biologi och naturkunskap. Jag träffar henne och kollegan Linus Österholm mellan lektioner och hon ger ett exempel från samma morgon på hur mentorerna avlastar henne. Flera elever var försenade på grund av pendeltågsstrul och då fick hon veta det av deras mentor.
– Jag slipper ta hand om den kommunikationen. Eleverna känner att de kan kontakta mentorn när de vill, om något händer, säger Monica Finnegan.

Linus Österholm är sedan fyra år lärare i svenska och historia på skolan. Han kan jämföra med sina tidigare anställningar, då mentorsuppdraget ingick i lärarjobbet.
– Mentorsuppdraget är så oförutsägbart, och svårt att kombinera med läraruppdraget. Händer det något måste du ta tag i det direkt, alltifrån små saker, som att lämna in en blankett, till stora saker där jag behövde få tag i vårdnadshavare eller de i mig. Att inte hinna med det gav en känsla av otillräcklighet, säger han.

Mentorerna har även koll på elevernas studieplaner och följer upp att de tar sina poäng. De sköter frånvarorapporteringen, gör pedagogiska utredningar och sammanställer åtgärdsprogram.
– Det är mycket regler och krav kring dokumentationen av åtgärdsprogram och eftersom det ändrades hela tiden lärde jag mig aldrig riktigt hur jag skulle göra. Det var en stressbörda, säger Linus Österholm.

Men i och med att mentorerna har hand om utvecklingssamtalen upplever han samtidigt att han tappar lite i relationen till eleverna.
– Jag är väldigt inne i mina egna ämnen och har inte samma helhetsbild av eleven och hur det går för dem i andra kurser. Det kan jag sakna, men jag försöker ta ikapp det på andra sätt.

Lärarna beskriver mentorerna som elevernas ”ambassadörer” på skolan.
– Om klassen tycker något eller om en elev behöver extra stöd så får vi veta det av mentorn. Mentorn ställer krav på eleverna också, och försöker få tag i dem om de inte kommer, säger Monica Finnegan.

Avlastning. Linus Österholm kan fokusera helt på undervisningen tack vare heltidsmentorerna.
Foto: Johanna Henriksson

Det kan uppstå intressekonflikter mellan mentor och lärare, säger de.
– Det behöver vara tydligt för vårdnadshavare, elev, lärare och mentor att det är läraren som har det pedagogiska ansvaret för undervisningen. Risken finns att mentorerna lovar eleverna saker som sedan inte kan genomföras i undervisningen. Men jag tycker inte att det varit ett problem. Det är ett samspel, säger Linus Österholm.

När jag pratar med tre av skolans heltidsmentorer, Josefine Blackne, Catarina Backlund och Alexandra Hultqvist instämmer de i lärarnas beskrivning – samspelet mellan yrkesgrupperna fungerar bra, tycker de.
– Som före detta lärare är det jätteviktigt för mig att inte i alla situationer stå på elevens sida, när det inte är relevant. För att eleverna ska få bra resultat är det viktigt att vi har ett bra samarbete med lärarna, säger Alexandra Hultqvist, som är ämneslärare i grunden.

Känsliga situationer kan dock uppstå, till exempel när något i undervisningen i en klass inte fungerar, eller när en elev hävdar att den inte får det stöd den har rätt till.
– Vi har fått mer stöd från ledningen på senare tid så att vi inte ska behöva agera chefer. De samtal som kan vara tuffa att ha med kollegor får rektorn ta, säger Alexandra Hultqvist.
– Vi ska inte springa med pekpinnar till lärarna, lägger Catarina Backlund till.

Vi ska inte lösa problemen för hundra elever. Vi kan vägleda dem, exempelvis till kurator eller specialpedagog.

De tre har alla olika bakgrunder. Catarina Backlund är socialpedagog och Josefine Blackne studie- och yrkesvägledare. Gemensamt för dem är dock ett genuint intresse för elevens situation i skolan. För mentorsjobbet är till stor del ett socialt arbete, som handlar om att bygga relationer och vara tillgänglig för eleverna.

Skolans nio mentorer har 700 elever att ta hand om. En mentor som jobbar heltid ansvarar för hundra elever. Hur hinner de med? Det ena svaret är att de prioriterar de elever som behöver mest stöd. Några elever har de individuella möten med varje vecka, andra mer sällan.

Det andra är att de lotsar eleverna vidare till rätt profession i elevhälsan, där mentorerna sitter med.
– Vi ska inte lösa problemen för hundra elever. De ska vara trygga med oss så att vi kan vägleda dem till exempelvis kurator eller specialpedagog. Elevmängden är inte övermäktig om andra tar sitt ansvar också, säger Alexandra Hultqvist.

Elever som har svårt att gå till skolan och riskerar att få hög frånvaro möter mentorerna ibland upp utanför skolan eller vid tunnelbanan.
– Många som har den problematiken tycker att skolmiljön är jobbig. Då kan ett tryggt ansikte ibland hjälpa. Men vi åker inte hem till elever och hämtar dem, säger Catarina Backlund.

Omväxlande. Mentorerna Josefine Blackne och Alexandra Hultqvist tycker att det är roligt att träffa eleverna i olika sammanhang. Ibland följer de med på äventyrsläger.
Foto: Johanna Henriksson

I uppehållsrummet där det också finns ett kök sitter några elever och jobbar med sina datorer. Flóra Bohrn och Melina Lindstedt går första året på stylistprogrammet och säger att de har ”världens bästa mentor”.
– Det är skönt att ha någon att prata med, som alltid finns där lite extra, säger Flóra Bohrn.

De tycker att det är bra att mentorerna inte är lärare, det gör att de har mer tid.
– Det är lätt att prata med henne om grejer som händer i skolan. Det gör skillnad, säger Melina Lindstedt.

Rektorn Eva Svensson är övertygad om att mentorerna bidrar till att höja elevernas resultat. Hon säger också att yrkeskategorin börjar bli etablerad och att skolan brukar få många ansökningar till tjänsterna – runt 50 per tjänst. Skolan eftersträvar att få mentorer med olika bakgrunder för att få ett erfarenhetsutbyte. Huruvida Realgymnasiet kommer att söka statligt bidrag för att anställa lärarassistenter vet hon ännu inte.
– Jag anser inte att lärarassistenter är samma sak som heltidsmentorer. Våra mentorer har utvecklingssamtal med alla vårdnadshavare och elever. De har studie- och yrkesvägledning. Den stora skillnaden är att mentorerna är där för eleverna medan lärarassistenterna är där för lärarna.

Det gör heltidsmentorerna

  • Coachar eleverna i studierna. Följer upp att de tar sina poäng.
  • Har utvecklingssamtal, kontakter med hemmet och föräldramöten.
  • Är med i elevhälsan och förmedlar kontakt till kurator och specialpedagog.
  • Deltar i SIP-möten (samordnad individuell plan) med aktörer som socialtjänst, BUP samt föräldrar.
  • Kallar till elevuppföljningskonferenser varannan vecka. Problem eller behov av stöd gällande en eller flera elever tas upp.
  • Rapporterar frånvaro.
  • Sammanställer åtgärdsprogram och pedagogiska kartläggningar.
  • Hjälper till i övergången från grundskolan med överlämningar och introduktionssamtal.
  • Har mentorstid med hela klassen.

Alla artiklar i temat Stress på jobbet (6)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com