Läs senare

LR kraftsatsar på yrkeslärare

Först var det förskollärare och nu satsar LR på yrkeslärare. Men inget av det är ett försök till att värva över Lärarförbundets medlemmar, enligt ordförande Bo Jansson. Lärarförbundets ordförande anser att ett eventuellt krig om medlemmar inte gynnar lärarkåren. (Uppdaterad 30/4)

29 Apr 2015

För några månader sedan skrev Lärarnas tidning om att Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund, LR, vill börja organisera förskollärare. I dag inledde LR en satsning på yrkeslärare.

På förbundshuset på Sveavägen i Stockholm presenterades en ny bok om hur yrkesprogrammen bör förändras för att bättre möta arbetsmarknadens behov. Toppnamn inom industri, politik och näringsliv står som medförfattare. LR har samarbetat med redaktören.

Lärarförbundets statistik visar att LR organiserar färre än hälften så många yrkeslärare. Trots det ska dagens boklansering inte tolkas som ett försök att värva över medlemmar, menar Bo Jansson.

– Vi ser att vi har en växande del yrkeslärare som medlemmar. Men det är inte i sig det viktiga, även om jag tycker att vi har brytt oss för lite om yrkesprogrammen, säger han.

Foto: Linus Hellerstedt

Bakgrunden till boken är i stället att LR ångrar att de stod bakom införandet av Gy 11 till punkt och pricka, menar han.

– Vi känner ett ansvar för att vi stödde delar i en reform som vi sedan ser inte fungerade, säger Bo Jansson.

Det är framför allt tre saker som blivit fel med den senaste gymnasiereformen, förklarar ordföranden:

  • Slopandet av den obligatoriska högskolebehörigheten gjorde att avhoppen blev fler samt skrämde bort elever från yrkesprogrammen.
  • Branschorganisationer och programråd har inte lyckats ge gymnasieelever tillräcklig kontakt med arbetslivet.
  • Yrkesprogrammen är utformade som om de var väldigt lika varandra, vilket de inte är.

Detta skriver Bo Jansson också själv om i ett kapitel i den nya boken. Han vill att högskolebehörigheten återinförs och att näringslivet tar ett större ansvar för att se till att programmen utbildar den arbetskraft som behövs. Yrkesprogrammen behöver också utformas så att eleverna möter så mycket karaktärsämnen som möjligt direkt i år 1, snarare än att de läser gymnasiegemensamma ämnen från början.

– Eleverna ska inte direkt mötas av en fortsättning på grundskolan, utan i stället känna att ”det här vill jag bli”, säger Bo Jansson.

I övrigt handlar boken bland annat om hur yrkesutbildningarna bör anpassas till de nya krav som kommer av att framtidens arbetsmarknad blir mer globaliserad. Industriveteranen Carl Bennet skriver till exempel om hur Sverige bör ta efter Tysklands lärlingssystem.

Den tidigare ordföranden för Sveriges elevkårer, Mattias Hallberg, skriver ett kapitel om att gymnasieskolan bör bli tredelad. Han vill se en yrkesutbildning som är mer generell och ger högskolebehörighet. Under sista året ska eleverna kunna välja vilket yrke de vill studera till. Den andra delen ska vara traditionella högskoleförberedande program och en tredje variant ska rikta sig till de ungdomar som från början av gymnasiet bestämt sig för att sikta högt akademiskt.

Det går ändå inte låta bli att se det här som en medveten strategi. Först meddelar du att ni ska börja organisera förskollärare och nu satsar ni extra på yrkeslärare?

– Jag förstår det. Fast jag tycker faktiskt inte att det är särskilt fruktbart att måla upp konkurrenssituationen mellan förbunden på det sättet. Vi i de båda organisationerna har allt att vinna på en så god samverkan som möjligt. För att arbetsgivare och politik inte ska få möjlighet att slå in kilar och utnyttja oss för sina egna syften, säger Bo Jansson.

Han påpekar att en viktig skillnad mellan organisationerna är att LR inte organiserar skolledare eller de som inte har en lärarutbildning.

– Det gör att vi ibland hamnar på olika ställen i utbildningspolitiken.

Varför börjar ni inte organisera yrkeslärare som inte har någon utbildning?

– När jag hör vad våra yrkeslärarmedlemmar säger så är det att så fort vi börjar rucka på kraven riskerar det att gå åt fel håll så att de utbildade blir ännu färre, säger Bo Jansson.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand menar att eventuella försök till att värva medle

mmar från varandra inte gynnar varken lärares yrkesutveckling eller förbundens fackliga arbete.

– Vi behöver lägga vår energi på betydligt bättre saker. Det utgår jag från att både medlemmarna i LR och Lärarförbundet ställer sig bakom, säger hon.

Lärarförbundet kan å sin sida också ses göra försök att locka medlemmar från LR. Ett exempel är den nya tidning för gymnasielärare som kommer senare i år.

– Eleverna vinner på att vi lärare är enade som profession. Därför satsar vi mycket på att vi ska bli fler som delar den grundsynen, säger Johanna Jaara Åstrand.

Hon förklarar att det därför också är bra för lärarkåren om LR satsar mer krut på yrkeslärarna. Om samverkan förbunden emellan säger hon så här:

– Vi samarbetar med de organisationer och personer som gynnar arbetet mot den skola vi vill skapa. Och i den skolan motarbetar inte lärare varandra.

ur Lärarförbundets Magasin