Läs senare

”Låt staten ta över i utsatta områden”

DebattBjörn Dahlman föreslår en "statlig akademi" – en ny form av gymnasieskola.

Det kan sägas mycket för och emot vårt världsunika skolsystem, men en sak som inte går att ifrågasätta är att varken de fristående eller kommunala huvudmännen inom ramen för systemet förmår leverera en attraktiv, kvalitativ gymnasieskola belägen i landets utsatta områden. Efter en snabbkoll på nätet hittade jag i dag bara en enda gymnasieskola i Stockholms utsatta områden som erbjuder högskoleförberedande program. De kommunala skolorna läggs ner och ytterst få friskolor etableras ens.

Jag arbetade under 13 år på Ross Tensta skola och har på nära håll sett problemen som vårt skolsystem medför. När skolpengen är en skolas enda intäkt är det enda sättet att möta ett sjunkande elevantal att skära i, det vill säga försämra, verksamheten. På en skola där majoriteten av eleverna har omfattande behov av särskilt stöd är det inte en hållbar modell.

Samtidigt finns det ett stort värde i att ha en attraktiv, kvalitativ skola i sitt närområde. Bra skolor är en stark anledning när människor väljer bostadsort, vilket gör det än viktigare att kunna erbjuda attraktiva, kvalitativa skolor i Sveriges mest utsatta områden.

Därför föreslår jag att en ny skolform införs, låt oss kalla den för ”statlig akademi”. En gymnasieskola som finansieras av staten genom anslag, inte skolpeng. En skola som inte pressas av det kommunala effektiviseringskravets ok, utan tillåts satsa när verksamheten utsätts för tryck. En skola som har en egen läroplan och ett nära samarbete med universitet och näringsliv. En skola med utökade sanktionsmöjligheter gentemot elever som missköter sig, men också stora möjligheter att erbjuda vägledning och särskilt stöd. En skola som har ett nära, strukturerat samarbete med det lokala civilsamhället. En skola där skolledning och personal handplockas och erbjuds såväl högre lön som fortbildningsmöjligheter, men också avkrävs att leverera kvalitet.

Kommunala och fristående huvudmän har kapitulerat för de utsatta områdenas omfattande utmaningar. Det är dags för staten att agera!

ur Lärarförbundets Magasin