Läs senare

Lärarförbundet varnar för provträngsel

Aktuellt”En katastrof för arbetsmiljön”. Så beskriver Lärarförbundet tidsplanen för nästa års nationella prov i svenska och engelska. Men Skolverket står på sig.

av Per Hagström
23 Maj 2017
23 Maj 2017

De nationella proven i svenska 3 och svenska som andraspråk 3 ska ligga en månad senare nästa år jämfört med i år. Det framgår av Skolverkets nya föreskrift. Lärarförbundet befarar att det blir allt för stressig för svensklärare att hinna bedöma alla treor innan de tar studenten i juni 2018. I ett brev till Skolverket beskriver förbundet planering som en ”katastrof för arbetsmiljön”.

Men myndigheten försvarar planeringen i sitt svar. Proven ska genomföras inför betygsättningen och provkonstruktören har bedömt att elevernas chanser till ett bra resultat ökar om provet förläggs till slutet av kursen. Skolverket påpekar också att lärarfacken fick planeringen på remiss för ett halvår sedan men då avstod från att lämna synpunkter.

Lärarförbundet oroar sig för lärare med ämneskombinationen svenska och engelska. För dem innebär Skolverkets planering att det blir skriftliga nationella prov i fyra kurser (svenska 1, engelska 5, engelska 6 och svenska 3) inom loppet av fyra veckor. Det är dessutom fyra lovdagar (Valborg, Första maj och Kristi himmelsfärdshelgen) under den perioden, påpekar Lärarförbundet.

Många av Lärarförbundets medlemmar har hört av sig med synpunkter och förbundet avslutar sin skrivelse till Skolverket med frågan: Hur ska detta hanteras av berörda lärare?

Skolverket påpekar att även åren 2016 och 2017 har de fyra proven legat inom loppet av fyra veckor. Det enda som skiljer vårterminen 2018 från de föregående är att ordningen på proven har ändrats så att provet i svenska 3 har hamnat sist i stället för först. Mot bakgrund av att skolorna får reda på provdatumen mer än ett år i förväg bör de kunna anpassa planeringen av inlämningsuppgifter och gymnasiearbeten efter detta, anser Skolverket.

Läs mer:

Här finns hela Skolverkets svar till Lärarförbundet.

Här hittar du datumen för samtliga nationella kursprov nästa läsår.

 

ur Lärarförbundets Magasin