Ingår i temat
Förstelärare
Läs senare

”Lärare ska också kunna göra karriär”

FörstelärareTrots kritiken tycker Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, att det var rätt av förbundet att stötta karriärtjänstreformen.
– Även lärare ska kunna göra karriär och det ska synas i lönekuvertet.

av Sara Djurberg
12 dec 2019
12 dec 2019
Foto: Lärarförbundet

Att vissa lärare fått stora löneökningar har bidragit till att höja yrkets status, anser Johanna Jaara Åstrand. Men reformen blev ändå inte som Lärarförbundet hade hoppats. På de allra flesta håll stannade den vid en lönereform, säger hon.
– Hade man tagit ett helhetsgrepp från början och varit mer noggrann med hur tjänsterna skulle tillsättas och vad uppdraget skulle innebära hade vi haft ett annat nuläge, säger hon.

Missnöjet bland lärarna bottnar, enligt henne, i hur den genomfördes av kommunerna.
– Det finns ett starkt samband mellan acceptansen för såväl högre löner som utnämnandet av tjänsterna när arbetsgivaren haft en kompetensbaserad rekrytering och ett uttalat försteläraruppdrag, så att också kollegor känner av vad förstelärarna bidrar med. I motsats till där man inte implementerat reformen på ett bra sätt.

Vad tycker du om de stora löneskillnaderna som blivit mellan förstelärare?
– Det beror på att vi har en skev lönestruktur för hela lärarkåren. Lärare nyanställs på höga löner som en konsekvens av lärarbristen, och lärare som fått statliga lärarlyft tjänar bra, medan många som har fler år i yrket och mer erfarenhet tjänar mindre, och det är extremt bekymmersamt. Det krävs uppenbara lönestruktursatsningar på erfarna, skickliga lärare. Det är vi överens om i huvudavtalet med SKR, och följer upp nu.

Johanna Jaara Åstrand tror att professionsprogrammet, som regeringen utlovat, kan komma tillrätta med den upplevda orättvisan i karriärtjänstreformen. Det innebär nationellt reglerade karriärsteg för lärare och förskollärare, med tydliga kriterier och kompetensbeskrivningar för varje nivå.

Professionsprogrammet skulle också öppna upp för alla lärarkategorier att göra karriär, enligt Johanna Jaara Åstrand. I karriärtjänstreformen utelämnades såväl fritidspedagoger som förskollärare. Även fördelningen av tjänsterna har fallit ojämnt, så att vissa ämneslärare, till exempel yrkeslärare på gymnasiet, i mindre utsträckning fått del av reformen.
– Det är helt orimligt att förstelärartjänsterna faller så snedfördelat. Med professionsprogrammet läggs grunden för att lärare oavsett grundutbildning får möjlighet att utvecklas och söka karriärtjänster.

Alla artiklar i temat Förstelärare (6)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com