Läs senare

”Lärandet ger dem ett människovärde”

På Mimers Hus i Kungälv har flera elever fått avslag på sin asylansökan. Det skapar oro i klasserna.

09 Dec 2016
Farshid Golchin.
Farshid Golchin.

Lärarna på språkintroduktion har tagit ett gemensamt beslut att inte låta stämningen gå ut över undervisningen. Det ska vara fortsatt fokus på kunskap trots att det är många andra frågor som snurrar i elevernas huvuden.

– Elever tappar koncentration och motivation. Vissa har fått en hög frånvaro. Det är en del som mår jätte­dåligt. Men vi har sagt att vi inte ska sänka kvaliteten på undervisningen. Det är ett sätt för oss att visa respekt för eleverna och för inlärning, och det är inte alla som har det här problemet heller, säger Farshid Golchin.

Däremot har de i viss grad ändrat undervisningens innehåll till mer matematik och engelska. Det är kunskaper eleverna kommer att ha stor nytta av oavsett vad som händer i deras asylprocess. Flera av de drygt 100 eleverna på språkintroduktion har redan fått avslag på sin asylansökan. Andra har fått sin skolgång avbruten eftersom de har tvingats flytta till vuxenboende i andra kommuner.

Farshid Golchin, gymnasielärare i matematik och kemi, har arbetat på språkintroduktion på gymnasieskolan Mimers Hus i Kungälv sedan 2007. Han bär på många livsberättelser om hur barn på flykt har fått en andra chans i livet. Flera av hans tidigare elever har i dag jobb på olika företag i Kungälv eller inom kommunen. Två har gått vidare till högskolan.

– De barn och ungdomar som kommer till Sverige och får den här möjligheten att gå i skolan, de tar den också. De får jobb och kommer in i samhället. Men nu tas den möjligheten bort.

Han och de andra lärarna på språkintroduktion säger att eleverna normalt sett är ambitiösa och har hög kapacitet. Inte minst de som är ensamkommande. En kollega till Farshid Golchin med bred erfarenhet av gymnasiet säger att han ”aldrig har sett något liknande”. Många av ungdomarna har på egen hand tagit sig till Sverige och vet att utbildning är deras biljett till framtiden.

– Jag har lektioner med elever där de allra flesta inte har uppehållstillstånd. De kommer ändå hit varje dag. De är fokuserade och arbetar hårt trots att de inte vet om de får stanna. De tar minsta chans att lära sig, säger Farshid Golchin.

– Det är det här som gör oss lärare så engagerade och bestämda. Att se lärande ger oss glädje, och lärandet ger också de här ungdomarna ett människovärde.

ur Lärarförbundets Magasin