Ingår i temat
Lärare som leder
Läs senare

Lär av avatarer

LedarskapEn skicklig lärare ska kunna anpassa sin ledarstil. För lärarstudenter är det bra att börja träna med animerade elever i stället för verkliga, menar forskaren Marcus Samuelsson.

av Enikö Koch
13 Dec 2017
13 Dec 2017
Styrs av skådespelare. Så här kan det se ut på skärmen, när animerade elever reagerar live på en lärares undervisning.
Bild: Mursion

En lärare går in i ett klassrum. Där sitter fem ”typelever”, både tjejer och killar. Någon har hög kognitiv förmåga, någon lägre. Någon är uppmärksamhetskrävande, kanske med trotsigt tonårshumör, medan kompisen bredvid är lugn och tyst. Läraren ska ge tydliga instruktioner inför starten av ett nytt ämnesområde, men bara sekunder in i lektionen avbryter eleven Shaun:
– Snygg rutig skjorta, är det höstens mode, eller?

Läraren besvarar frågan och fortsätter. Men Shaun envisas med att avbryta igen och igen med frågor som ligger utanför ämnet. Medan läraren försöker få honom på banan har två av de andra eleverna tröttnat och tagit upp sina mobiltelefoner.

Då stoppas experimentet och läraren får fundera. Vad gick fel? Finns det ett annat sätt att möta Shauns frågor och samtidigt behålla övriga elevers uppmärksamhet?

Sedan får läraren göra en tidsresa och testa samma situation en gång till. Eleverna är nämligen avatarer som delvis är förprogrammerade, delvis styrs av riktiga skådespelare i livesändning. Skådespelet på skärmen kan börja om igen, tills läraren känner sig nöjd och har kunnat engagera och motivera alla elever att lyssna och ta in instruktionerna.

På det här sättet får lärare utbildning i klassrumsledarskap i flera delar av världen, som till exempel San Fransisco, där Marcus Samuelsson har testat programmet Teach Live som utvecklats av några forskare vid University of Central Florida (UCF).
– Det var jättehäftigt och väldigt frustrerande bitvis, säger han och hänvisar till just eleven Shaun, som avbröt lektionen hela tiden.

Marcus Samuelsson hoppas att programmet snart ska vara möjligt att använda i Sverige, men innan dess arbetar han med en datorsimulering skapad vid Linköpings universitet, den enda i Sverige inom det här området. Den innehåller inga levande skådespelare, utan är uppbyggd kring olika scenarier som den blivande läraren kan följa på skärmen. Simuleringen används på flera lärarutbildningar och även för verksamma lärare som vill ha kompetensutveckling i ledarskap.
– Den har ett kvalificerat underlag som bygger på forskning och som kan leda till en kollegial diskussion. Det är just ”metadiskussionen” som är viktig – att sätta ord på hur man själv tänker och agerar i de olika situationerna, förklarar Marcus Samuelsson.

Förberedelse är nyckeln. En bra ledare briljerar i sin planering. Det menar Marcus Samuelsson, forskare på Högskolan i Väst.
Foto: Magnus Andersson

Han undersöker nu om datorsimuleringen kan leda till en mer effektiv lärarutbildning, som ett komplement till vfu:n.
– Vi skulle till exempel kunna ha en datorsimuleringsverkstad, där man kan öva just på sådant som man har svårt med.

De flesta lärarstudenter förstår att det kommer att krävas olika typer av ledarskap i klassrummet, men det är svårt att föreställa sig hur man hanterar situationerna, utan att få uppleva dem. Glappet som finns mellan universitetsvärlden och praktiken i skolan går att minska med hjälp av datorsimulering, enligt Marcus Samuelsson.
– Det finns en imaginär osäkerhet. Studenterna vet att det kommer att uppstå dilemman. Hur ska de agera i olika situationer? Ska de prioritera en enskild elev eller gruppen?

Även om det inte finns ett bestämt rätt och fel vad gäller ledarskap i klassrummet så finns ändå bättre och sämre sätt att hantera olika situationer, förklarar Marcus Samuelsson. Mycket forskning har gjorts på området och en del av det har han sammanställt i den nya boken Lärandets ordning och reda.

Hur ska då en skicklig lärare jobba med ledarskap?
– Den ska ägna sig åt FLMU. Inte flum, det får utbildningspolitikerna strida om, säger Marcus Samuelsson med ett skratt.
– FLMU står för förebyggande, långsiktigt, målmedvetet och uthålligt ledarskap. FLMU är motsatsen till ett impulsivt, aggressivt ledarskap.

Det förebyggande är särskilt viktigt, enligt Marcus Samuelsson.
– Med planering kan man organisera bort en hel del saker som kan vålla bekymmer längre fram.

Enligt Marcus Samuelsson tror många att en bra klassrumsledare ska få ordning och reda i klassrummet först. Och visst är det viktigt att ha kontroll, men ordningen måste inte alltid komma först.
– Lugn och ro kan följa som en effekt av skickligt genomförd undervisning också.

Hur ser det skickliga ledarskapet ut i klassrummet?
– En skicklig lärare är en sådan som briljerar i sitt sätt att planera och genomföra sin undervisning utifrån de elever den har, men också så att det passar lärarens personlighet och kontexten där undervisningen bedrivs. Läraren är tydlig med sina förväntningar och motiverar eleverna. Den har schysta disciplinära sätt som inte generar någon, utan återför eleverna till undervisningen och understryker på så sätt viljan att vara en betydelsefull vuxen.

Detta är FLMU

Förebyggande

Att ha en bra plan, en planering för vart man vill nå. Att från början ha en strategi som man berättar om och inte ger upp.

Långsiktighet

Att vara uppmärksam på att relationerna mellan elever och lärare under tiden i skolan ligger till grund för de minnen elever bär med sig av skolan.

Målmedvetenhet

Att ha elevers utveckling och lärande för ögonen i såväl planering som de vardagliga val som görs.

Uthållighet

Att vara tålmodig och inte ge upp eftersom fruktsamma samarbeten emellanåt tar tid att bygga upp och kräver en aktiv insats för att upprätthållas.

Källa: Lärandets ordning och reda av Marcus Samuelsson.

Alla artiklar i temat Lärare som leder (8)

ur Lärarförbundets Magasin