Läs senare

Kvinnliga lärare i majoritet på gymnasiet

Fler kvinnor än män undervisar på gymnasiet. Det enligt Statistiska centralbyråns årliga undersökning om jämställdhet.

14 Nov 2012

51 procent av alla lärare på gymnasiet är kvinnor.

Bland rektorerna däremot är männen fortfarande i majoritet med 58 procent. Allt enligt Statistiska centralbyråns årliga redovisning ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2012”

ur Lärarförbundets Magasin