Läs senare

Koll på forskning

02 Dec 2015

Didaktik Attila Szabo är gymnasielärare och doktorand vid Stockholms universitet. Han är en av tio ledamöter i den nämnd som ska ge det nya Skolforskningsinstitutet uppdrag att sammanställa forskningsresultat och utlysa forskningsmedel.
– När det gäller gymnasielärare så behöver vi sprida mer forskning om undervisning i språk och samhällskunskap. Forskning om didaktik i matematik och naturvetenskap finns det mer av, säger han.

Attila Szabo är optimistisk när det gäller Skolforskningsnämndens möjligheter att bidra till skolutveckling.

– Dels är uppdraget begränsat till skolforskning, dels så har nämnden en bra sammansättning med professorer, skolledare och lärare. Vi har rätt så bra koll, säger han.

ur Lärarförbundets Magasin