Läs senare

Kan tekniken rädda likvärdigheten?

av Gertrud Svensén
27 okt 2017
27 okt 2017
Gertrud Svensén, chefredaktör.

Den 1 juli nästa år träder nya krav på skolans digitalisering i kraft. Förhoppningen är att de nya strategierna ska öka likvärdigheten och att ny teknik ska gynna elever med särskilda behov och med annat modersmål.

En ny forskningsrapport från SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) visar att det är de lågpresterande eleverna som har mest att vinna på användningen av digitala verktyg. Det är särskilt möjligheten att individanpassa och ge feedback som stärker undervisningen. Samma rapport slår också fast det som egentligen är en självklarhet: att det hänger på lärarna om digitaliseringen ska fungera. Lärarna måste förstå syftet med den digitala tekniken och veta hur den ska användas.

I dag är digitaliseringen ofta beroende av att enskilda eldsjälar driver den framåt (länk till höger). Kompetensbrist är en av orsakerna. Ofta har man skickat ut en massa datorer i skolorna utan att ha en pedagogisk plan för hur de ska användas.

Inte ens de nyutbildade lärarna har tillräckliga kunskaper. En undersökning från i våras visar att bara 23 procent av lärarstudenterna tyckte att de lärt sig tillräckligt om digitaliseringens möjligheter.

När regeringen presenterade de nya planerna i mars i år lovade ministrarna att lärarna skulle få tillräcklig kompetensutveckling för att klara de nya kraven. ”Det ser vi som det allra viktigaste i det här beslutet” sa gymnasieminister Anna Ekström (S).

Att hålla det löftet är en nödvändighet om digitaliseringen av skolan på riktigt ska kunna kallas ett likvärdighetsprojekt.

ur Lärarförbundets Magasin