Läs senare

Kampen mot stressen

01 Apr 2016

Båda debattartiklarna i det här numret handlar om stress. Den ena är skriven av en gymnasie­lärare, den andra av en före detta elev.

På fem år ökade antalet sjukskrivningar på grund av psykiska diagnoser bland gymnasielärare med 87 procent. Det visar statistik som Lärarförbundet tog fram för runt ett år sedan.

Stressen slår också hårt bland unga. Enligt Folkhälsomyndigheten lider allt fler tonåringar av psykosomatiska besvär. Vanligast är det bland unga som är stressade över skolarbetet.

När både lärare och elever mår dåligt – då måste naturligtvis något göras. Och faktiskt ser jag några ljus i tunneln.

Det första är Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, som träder i kraft i dagarna. Enligt den måste arbetsgivare arbeta förebyggande, och resurser ska anpassas efter de krav som ställs i jobbet.

Ett annat är centralt rättade nationella prov. Gymnasieminister Aida Hadzialic öppnade för det redan i höstas i vår intervju. När detta skrivs är det bara veckor kvar tills regeringens provutredare presenterar sina slutsatser.

Ett tredje är gymnasieutredningen. Många lärare – och elever – ser kursbetygen som en källa till stress. Strax före jul fick gymnasieutredningen i uppdrag att analysera förutsättningarna för att införa ämnesbetyg. Utredaren ska också lämna förslag på hur stressen kan minska för gymnasieskolans elever.

Det här kommer inte att lösa allt, men det är en bra början.

ur Lärarförbundets Magasin