Läs senare

Kampanjgeneralen

AktuelltNolltolerans mot sexuella trakasserier. Det är målet för Theres Sysimetsä, projektledare för kampanjen Backa, som nu åker på skolturné.

av Björn Andersson
14 dec 2018
14 dec 2018
Foto: Anna Simonsson

Ni har dragit i gång en turné med skolbesök över hela landet. Vad gör ni då?

– Vi har ett team med två ledare, som tillsammans med utbildare från stiftelsen Make Equal besöker skolor på cirka 30 orter. Syftet är att stärka samverkan mellan elever och skolledning för att motverka sexuella trakasserier. Det handlar om hur man ska hantera problem som egentligen är arbetsgivarfrågor.

Backa är inget upprop utan en väg till en lösning.

Vad menar du med det?

– Sexuella trakasserier är reglerade i diskrimineringslagen och skollagen, så det är inte i lagstiftningen som det brister. Nolltolerans ska gälla. Det finns en skyldighet att rapportera till rektorn när kränkningar sker. Backa är inget upprop utan en väg till en lösning.

Ålder: 40 år.

Bor: I Stockholm.

Aktuell: Projektledare för Backa – en skola fri från sexuella kränkningar och trakasserier. Bakom initiativet står elevorganisationerna, Lärarförbundet Skolledare och Sveriges Skolledarförbund. Kampanjen finansieras av utbildningsdepartementet, som en del i satsningarna efter #metoo.

Hur kan lösningen se ut?

– Att man tillsammans ställer sig frågorna ”vilket ansvar har skolledare?” och ”vilket ansvar har man som åskådare för att kränkningar sker?” Det tror vi är en bättre väg framåt än att allmänhet eller politiker debatterar det här.

– Vår undersökning med tusen elever visar att det finns en bra kunskap om vad som är sexuella trakasserier, men att många däremot inte vet vart de ska vända sig om de blivit utsatta. De flesta elever vänder sig till sina föräldrar i stället för till skolledningen. Bland annat det vill vi ändra på. Alla elever ska se sig som en del i skolans organisation.

Hur ska ni nå alla dem som inte är med under skolturnén?

– Vi kommer bland annat sprida kunskap i en digital plattform, backa.org, och driva opinionsbildning. Vi vänder oss till alla elever och all personal i högstadiet och gymnasieskolan.

Ska man stänga av elever som gör sig skyldiga till sexuella kränkningar?

– Det är upp till skolledaren att bedöma, men det är inget som vi går in på i projektet.

Vad kommer Backa att ha resulterat i när projektet är slut om ett år?

– Vårt mål är att varje skola har tagit tag i de här problemen efter #metoo, men att jobba med normer och förändringar i skolan tar tid. Det är när skolledare, lärare och elever gemensamt tar tag i saker som förändring kan ske.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com