Läs senare

Kameror allt vanligare

ÖvervakningAllt fler skolor installerar kameror för att öka tryggheten.
– Jag tycker att det fungerar bra, säger Cecilia Gunnarsson, lärare i Stockholm.
Men reglerna för att få filma är stränga.

23 okt 2019
I korridorer, runt matsalen och vid skåpen är det vanligt att skolor placerar kameror för att stoppa skadegörelse och öka tryggheten. Allt som händer syns på skärmarna.

Ett sätt att få det lugnare i skolans lokaler kan vara genom kameraövervakning. Stockholms hotell- och restaurangskola är en av flera skolor som installerat kameror. Inne i den stora entréhallen finns ett kafé med bageri, ett uppehållsrum och en skylt med en kamera och texten ”TV-bevakning med inspelning”.

Cecilia Gunnarsson, lärare i yrkesämnen, tycker att kamerorna har gett effekt:
– Utöver att vi infört kameror så har även skolledningen tagit krafttag för att vi ska få ökad trygghet och bättre studiero. Så det är svårt att säga vilka av dessa två åtgärder som betyder mest, säger Cecilia Gunnarsson, som är ombud för Lärarförbundet på Stockholms hotell- och restaurangskola.

Det här gäller vid kameraövervakning

  • Intressen vägs mot varandra. Det ska finnas starka skäl för att kameraövervaka, särskilt när det gäller barn. En avvägning ska göras mellan individens intresse av integritet och skolans intresse av att övervaka.
  • Andra åtgärder ska prövas. Skolan ska försöka hitta andra sätt att förhindra skadegörelse och brott innan man sätter upp kameror.
  • Begränsad omfattning. Kameror ska bara sättas upp i de utrymmen där det varit problem, till exempel stölder eller skadegörelse.
  • Ska förhandlas med facket. Innan skolan sätter upp kameror ska övervakningen MBL-förhandlas med facket.
  • Du kan klaga. Om du är missnöjd med bevakningen kan du anmäla det till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.
  • För att ha kameraövervakning utanför skolan på skolgården behövs tillstånd från Datainspektionen, eftersom det är områden dit allmänheten har tillträde.

Skolan har haft kameror i ungefär ett år och hon har inte hört att några kollegor ogillar åtgärden. Om man tittar in i expeditionen så syns 19 skärmar från olika utrymmen i skolan.
– Jag personligen är för kameror. Har man inget att dölja så behöver man inte vara orolig. Men jag kan inte svara på vad andra på skolan anser om att bli filmade, säger hon.

Det var ingen specifik incident som fick skolan att installera kameror.
– Det var allmän oro och lite stök, bland annat förekom drogförsäljning.

Många skolor i landet har de senaste åren valt att kameraövervaka för att förebygga skadegörelse, våld och andra brott.
– Vår uppfattning är att det ökar. Generellt finns det ett ökat intresse för att bevaka inne på skolor, säger Andreas Persson, jurist på Datainspektionen.

I Stockholms stad upphandlas kamerabevakningen sedan snart två år centralt. Enligt säkerhetssamordnaren Roger Adolfsson har användandet ökat kraftigt: under de här två åren har 20 skolor infört kameraövervakning. I genomsnitt installerar skolorna mellan 20 och 50 kameror, placerade i korridorer, vid skåp och runt matsalen.

Cecilia Gunnarsson.

Skolorna behöver inte söka tillstånd för att sätta upp kameror inomhus, men de är själva ansvariga för att reglerna för bevakning följs enligt dataskyddsförordningen (gdpr).

Enligt kamerabevakningslagen ska arbetsgivare som vill övervaka anställda först förhandla med facket. På kommunala skolor där det finns lokala samverkansavtal kan det ske genom så kallad samverkan.

Andreas Persson på Datainspektionen befarar att skolorna inte alltid har tillräcklig kunskap om regelverket. Barn är särskilt skyddsvärda enligt gdpr.
– Det är jättekänsligt med uppehållsrum och korridorer där elever ska kunna slappna av. Man får bara bevaka där det varit problem. Om det varit skadegörelse på toaletter så motiverar inte det att man sätter upp kameror i korridorerna.

Datainspektionen är en myndighet som arbetar för att människors rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Myndigheten ska granska att lagar och regler följs.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com