Läs senare

Josefins elever får ny chans att stanna

AktuelltGymnasielagen har fått grönt ljus. Tusentals unga ges nu chansen till uppehållstillstånd.
– Våra elever är lättade men de vågar inte fira än, säger Josefin Lindholm, lärare på Alströmergymnasiet i Alingsås.

av Björn Andersson
26 okt 2018
26 okt 2018
De flesta elever är ambitiösa och vill inget hellre än att gå till skolan, säger Josefin Lindholm.
Foto: Maria Steén

Förra månaden beslutade Migrationsöverdomstolen att den så kallade gymnasielagen får tillämpas. Den berör drygt 9 000 ensamkommande ungdomar som nu hoppas på att få förlängt uppehållstillstånd.

Rebecca Zimmermann är lärare i svenska och svenska som andraspråk på Tyresö gymnasium. Skolan har cirka 70 elever på språkintroduktion och hon räknar med att ett 20-tal av dem ska kunna omfattats av lagen.

Men eleverna vågar inte ta ut någon glädje över det nya beslutet.
– Eleverna litar inte på lagen innan de har uppehållstillstånd i handen. Lagen har varit krånglig att applicera så det känns osäkert, säger Rebecca Zimmermann, som även är med i Lärarförbundets referensorgan för gymnasieskolan.

Efter beslutet från Migrationsöverdomstolen blev det bråttom för elever och lärare. Ansökan om uppehållstillstånd skulle vara inne hos Migrationsverket senast den 30 september – en knapp vecka efter beslutet.
– Vi har kollat med våra mentorselever att de haft studieplanerna utskrivna och andra dokument som behövs för att ansöka om uppehållstillstånd. En viktig del är att avgöra om man omfattas av lagen eller inte, beroende av när man kom till Sverige, säger Rebecca Zimmermann.

Detta gäller enligt lagen

Gymnasielagen har fått kritik för att inte vara rättssäker och underkändes i två migrationsdomstolar. Migrationsöverdomstolen gav dock klartecken för lagen i slutet av september.

För att omfattas av gymnasielagen krävs bland annat att den sökande:

  • ska ha ansökt om asyl första gången senast den 24 november 2015.
  • ska ha registrerats som ensamkommande barn.
  • ska studera eller ha för avsikt att studera i gymnasieskolan eller annan motsvarande utbildning.

Josefin Lindholm är lärare på Alströmergymnasiet i Alingsås och aktiv i nätverket Vi står inte ut. Även hon vittnar om glädje och lite osäkerhet bland de ensamkommande eleverna.
– De är lättade att det nu har blivit klartecken men de vågar inte fira än. Först vill de ha sina uppehållstillstånd, säger Josefin Lindholm, som bland annat undervisar i svenska som andraspråk på språkintroduktion.

Hon berättar att eleverna först trodde att lagen skulle få klartecken från den första juli i år så att de kunde söka CSN och studera vidare. Men sedan blev det avslag i två domstolar.

Nu är det 49 ensamkommande i Alingsås kommun som har sökt uppehållstillstånd. Merparten av dem går på Alströmergymnasiet. Ett tillfälligt uppehållstillstånd med stöd av gymnasielagen gäller i 13 månader. För att sedan få ytterligare förlängning krävs att personen deltar ”aktivt” i studier. Vilka kriterier som då gäller har ännu inte tagits fram. Gymnasielagen kan i förlängningen innebära att lärares inrapportering om frånvaro kan leda till att elever blir utvisade.
– Vi har pratat lite om detta och det känns som att en väldig press läggs på skolan och lärarna, att vi blir delaktiga i processen om uppehållstillstånd. Det finns elever som mår dåligt på grund av tidigare erfarenheter och därför inte orkar gå till skolan alla dagar, säger Rebecca Zimmermann i Tyresö.

Josefin Lindholm tror dock inte att det blir något stort problem att intyga att eleverna studerar aktivt.
– Den överväldigande majoriteten är mycket ambitiös och vill inget hellre än att gå till skolan. Frånvaro till följd av tidigare upplevelser och trauman bör räknas som giltig. Men hur aktivt studerande ska tolkas återstår att se.

ur Lärarförbundets Magasin