Ingår i temat
Lärare som leder
Läs senare

”Jag får gruppen att samarbeta”

LedarskapHelen Sunesson undervisar i pedagogiskt ledarskap. En kurs som förpliktigar.
– Jag måste ju leva som jag lär, säger hon.

av Björn Andersson
13 dec 2017
13 dec 2017
Foto: Maria Hansson

Helen Sunesson har en bakgrund som fritidspedagog och är sedan tre år lärare på barn- och fritidsprogrammet på Hagagymnasiet i Borlänge. Hon har bland annat kursen pedagogiskt ledarskap, som hon säger är populär bland eleverna.
– Intresset är jättestort. Det handlar om bemötande av människor och förståelse för varandra. Kursen finns också på samhällsvetenskapsprogrammet, men jag tycker nog att fler gymnasieprogram borde ha den, säger Helen Sunesson.

På vilket sätt är kursen värdefull?
– Man lär sig att hålla föredrag, presentationsteknik och man växer som person när man vågar stå framför andra människor. Det här är kompetens som man har nytta av inom många områden. Om någon elev är orolig för att hålla föredrag så bygger man upp tryggheten. Man kan vara fler som redovisar eller göra en podcast. Till slut vågar man själv.

Vad tillför det dig som lärare att ha kursen pedagogiskt ledarskap?
– Jag måste ju leva som jag lär. Jag håller mig à jour hela tiden med hur man lägger upp lektioner. Jag försöker se till att allas lärstilar får sitt och att jag når fram med mitt budskap.

Hur skulle du beskriva ditt ledarskap?
– Det är situationsanpassat. I vissa grupper kan jag vara auktoritär och med andra mer låt gå. Jag försöker vara tydlig och inlyssnande. För att få ett bra klimat vid terminsstarten jobbar jag med samarbetsövningar, till exempel att gå på skidor tillsammans eller gå inne i en cykelslang. Att man har roligt tillsammans och skrattar är viktigt.

Ledarskap vid konflikter ingår i pedagogiskt ledarskap. Vad tar du upp då?
– Framför allt vad en konflikt är och ledarens ansvar. Konflikter är inget farligt men det är hur man hanterar dem som är det viktiga. En konflikt ska redas ut och sedan ska man tänka på hur man gör nästa gång för att inte upprepa beteendet.

Vad diskuterar ni inom området genusfrågor?
– Vad som anses som manligt och kvinnligt varierar mycket beroende av var i världen man befinner sig. Enligt forskningen finns det inget manligt eller kvinnligt ledarskap men det är mycket som vi uppfattar som manligt och kvinnligt. Eleverna får bland annat göra rollspel om detta.

Vilken nytta har de av det i arbetslivet?
– Eftersom många elever går vidare till att bli barnskötare så pratar vi mycket om hur man slentrianmässigt tilltalar barngrupper, till exempel att pojken är så stor och stark och den lilla flickan är så vacker. Vi tittar också kritiskt på reklam och vem som tjänar på att hålla fast vid normer.

Alla artiklar i temat Lärare som leder (8)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com