Läs senare

Inget krav på utbildade handledare

Fler lärlingsplatser behövs inom vård och omsorg, konstaterar regeringen. Lärlingar behöver handledare. I dag har många av dem inte fått handledarutbildning. I propositionen om en permanent lärlingsutbildning föreslår regeringen dock inte någon obligatorisk handledarutbildning.

15 apr 2011

Lärlingsförsöket, som pågått sedan 2008, omfattar i dag cirka 10 000 platser. Majoriteten av lärlingarna är män från program som domineras av män.När utbildningsminister Jan Björklund presenterade lagrådsremissen i slutet av mars tog han upp en strävan om att bredda lärlingsutbildningen.

– Inom kommuner och landsting med vårdyrken, äldreomsorg och förskola är det sämre med lärlingsplatser. Jag hoppas det är en mognadsfråga. Här har det saknats en tradition jämfört med till exempel byggbranschen. Jag tror att lärlingsutbildning vore ett bra sätt att utveckla omvårdnadsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet.

En stor fördel med lärlingsutbildning menar Jan Björklund är att den kan minska avhoppen i gymnasieskolan.

– Gymnasiets yrkesprogram passar många elever men inte alla.

En framtida utmaning blir att kvalitetssäkra lärlingsutbildningen. Bland annat har Lärlingsutredningen påpekat behovet av högre kvalitet och bättre samverkan mellan skola och arbetsplats.

Regeringen lyfter fram utbildningskontraktet som en viktig del för att säkra kvaliteten. Kontraktet ska undertecknas av eleven, skolhuvudmannen och den person som tillhandahåller den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen, Av utbildningskontraktet ska det också framgå vilka delar som ska ingå i lärandet på arbetsplatsen och omfattningen av dessa. Det ska också framgå vilken lärare och vilken handledare som är kontaktperson.

Den nationella lärlingskommittén har tidigare påpekat att så få som 20 procent av handledarna uppges ha fullföljt en handledarutbildning. Bland annat Skolverket har framfört att en obligatorisk handledarutbildning ska införas på arbetsplatserna. Regeringen föreslår inte detta då det skulle kunna minska arbetsgivarnas intresse för att ta emot lärlingar. Man hänvisar också till att betydligt fler än 20 procent till viss del genomgått handledarutbildning. Vissa arbetsgivare har påpekat att det blir för kostsamt att låta handledarna vara borta för länge från sin arbetsplats.

Handels studieombudsman Lennart Grönberg hör till dem som också poängterar behovet av utbildade handledare.

– För att utbildningarna ska lyckas krävs läroplaner och en ganska avancerad pedagogik. Man måste säkerställa att de håller hög kvalitet, säger Lennart Grönberg.

Han varnar för inlåsningseffekter, där eleverna bara utbildas för att arbeta inom ett visst företag eller bransch.

– En elev som utbildar sig på Coop ska även kunna arbeta på Ica eller i en klädbutik. Vi skulle också vilja att utbildningarna gav högskolebehörighet, så att de ungdomar som vill kan läsa vidare på universitet eller högskola, säger Lennart Grönberg, studieombudsman på Handels.

Propositionen ”Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning” innehåller förslag till ändringar i skollagen som berör lärlingsutbildning. I höst väntas en proposition om möjligheterna att anställa en lärling under de dagar som utbildningen är arbetsplatsförlagd.

ur Lärarförbundets Magasin