Läs senare

Hot om viten allt vanligare

Antalet viten från Skolinspektionen ökar kraftigt. Bland gymnasieskolorna står friskoleföretaget Praktiska Sverige AB för drygt hälften av ärendena.

02 Dec 2015


Fram till 25 november i år har Skolinspektionen beslutat om sammanlagt 62 vitesförelägganden, vilket kan jämföras med 22 stycken under motsvarande period i fjol.

Ökningen är en direkt följd av de utökade befogenheter som myndigheten gavs vid årsskiftet. Detta märks även för gymnasieskolans del.

Hitills har de ärendena ökat från 8 till 13. Bland dem som hotas av vite märks till exempel det kommunala Torekällgymnasiet i Södertälje, som kritiseras för sitt arbete med särskilt stöd och elevhälsa. Om bristerna inte har åtgärdats senast 11 december riskerar kommunen ett vite på 700 000 kronor.

Merparten av vitesbesluten gäller emellertid friskolor, och det skolföretag som fått flest är Praktiska Sverige AB. Koncernen har flera skolor runt om i landet och svarar för fler än hälften av ärendena, 8 stycken. Sammanlagt riskerar bolaget nu att få betala flera miljoner kronor om inte bristerna åtgärdas.

De övriga huvudmännen är Tierps kommun, Thorengruppen AB och Energy Technology Sweden AB.
 

Så funkar det

En skola som granskas av Skolinspektionen får ett beslut där det står vad som behöver förbättras. Beslutet kan förenas med vite, vilket betyder att huvudmannen kan få betala en summa pengar om åtgärderna inte vidtas. Hur mycket bestämmer Skolinspektionen.

Det är förvaltningsrätten som till sist bestämmer om vitet ska verkställas. Huvudmannen kan också överklaga ett vitesföreläggande till samma instans.

ur Lärarförbundets Magasin