Läs senare

Hopp om fler sökande framöver

Förra hösten lanserade Skolverket ett nytt statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen. Över 500 lärare har fått del av bidraget hittills.

01 okt 2013

Inför höstterminen 2012 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att handlägga ett nytt statsbidrag, som syftar till höja kvaliteten på undervisningen i yrkesämnen. Det sker genom att låta lärare praktisera på en arbetsplats.
− Tanken var att yrkeslärare behöver uppdatera sig på hur det ser ut på en arbetsplats, med viss regelbundenhet, inte minst på grund av den tekniska utvecklingen, säger Mickael Abraham, ansvarig handläggare på Skolverket.

Totalt har 532 lärare har fått ta del av stödet hittills, men Skolverket hade hoppats på ännu fler.

– Söktrycket har inte varit lika högt som vi hade trott. Vi vet inte riktigt vad det beror på, men vi hoppas på att fler yrkeslärare vill ta del av kompetensutvecklingen framöver.

30 huvudmän beviljades bidraget förra hösten, vilket innebar att 124 lärare fick kompetensutveckling. Men eftersom informationen kom ut så sent på terminen, var det inte alla som lyckades genomföra två veckors praktik innan årsskiftet, vilket var tanken, enligt Mickael Abraham.

Söktrycket ökade sedan under våren. Då sökte 64 huvudmän och 412 lärare fick ta del av bidraget. Ingen sökande fick avslag, men några fick beloppen justerade.

Hittills har majoriteten, 85 procent av de sökande i höstas och 77 procent under våren, valt att vara ute på arbetsplatser, medan övriga har gått kurser.

Enligt budgetpropositionen har regeringen avsatt 17 miljoner kronor per år för kompetensutvecklingsbidraget under 2012–2014 och planerar sedan att öka det till 22 miljoner kronor.

− Inför höstens ansökningsomgång gick vi ut med information redan under våren för att skolorna ska kunna planera sina kompetensutvecklingsinsatser. Samma lärare kan inte få bidrag igen inom två år, men samma huvudman kan söka bidraget för andra lärare, säger Mickael Abraham på Skolverket.

Minst två veckors praktik

  • Kompetensutvecklingen, som skolans huvudman kan ansöka om, ska vara branschspecifik och direkt kopplad till undervisningen i ett yrkesämne. Praktiken ska ske regelbundet under minst två veckor, och den ska genomföras under samma termin som bidraget beviljas.
  • Statsbidraget kan exempelvis täcka vikariekostnader samt utlägg för resa och boende, max 5 000 kronor per lärare och vecka för arbetsplatsförlagd verksamhet, och är utformat så att huvudmannen står för minst hälften av kostnaderna.
  • Bidraget gäller inte bara för yrkeslärare i gymnasieskolan, utan även i gymnasiesärskolan, komvux och särskild vuxenutbildning. Bidraget kan även ges för särskilda kurser, dock inte för universitetsutbildning eller konferenser.

ur Lärarförbundets Magasin