Läs senare

Hon tar plats i förbundstoppen

IntervjunArbetsmiljön och läraryrkets förutsättningar. Det är frågor som gymnasieläraren Erika Bäck vill driva som ny ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse.

av Björn Andersson
14 Dec 2018
14 Dec 2018
Foto: Christopher Hunt

För ett par veckor sedan var hon här på sin första kongress. Då blev Erika Bäck invald i Lärarförbundets förbundsstyrelse. Nu är hon tillbaka i Lärarnas Hus i Stockholm för sitt första möte med de andra ledamöterna i styrelsen.

– Jag ska till plan åtta, det har jag lärt mig, säger Erika Bäck och balanserar in sina väskor och kassar i hissen.

Erika Bäck har arbetat i sex år som gymnasielärare på International IT College in Sweden i Göteborg. Hon är också är regionalt skyddsombud för de fristående enheterna i förskola och skola. Ett beslut på Lärarförbundets kongress var att medlemmar i fristående skolor ska organiseras på nytt sätt. I stället för att tillhöra lokalavdelningarna kan de välja mellan att bilda en egen avdelning eller tillhöra riksorganisationen för fristående medlemmar.

Det är mycket som driver mig. En viktig del är att förbereda elever för framtiden.

– Jag röstade inte för den förändringen. Den bygger mycket på medlemsengagemang och det kan vara svårt för de lärare som är hårt belastade. Jag har till exempel träffat lärare i fristående skolor som undervisar i 1 200 poäng på sina program, vilket är helt galet. Men nu måste vi göra det bästa av kongressens beslut. Det kan leda till att arbetsgivare i fristående verksamhet tar större ansvar och ger mer tid till de fackliga frågorna vilket vore bra.

Kongressen beslutade att Lärarförbundet skulle gå från att vara ett yrkesförbund till att bli ett professionsförbund, men vilka som ska ingå i professionen ska utredas vidare. Hur skulle du beskriva den förändringen?

– Att vi värnar om att vara lärare och vad det innebär. Vi arbetar med professionens frågor. Jag gillar beslutet med att förändringen inte kommer att hastas fram. Vi ska utreda vilka som ska få vara medlemmar med utgångspunkt från behörighet.

Erika Bäck

Yrke: Gymnasielärare i idrott och hälsa samt psykologi.

Ålder: 31 år.

Bor: I Göteborg.

Aktuell: Ny ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse.

Känd lärare som betytt mycket: Idrottsläraren Ulrika Knape Lindberg i gymnasiet i Karlskoga. ”Hon inspirerade mig till att söka lärarutbildningen i Karlstad.”

Fritidsintressen: Friluftsliv, åka skidor och träna på gym.

Vem tycker du ska få vara medlem?

– Det är en svår fråga. Skillnaden på dem som arbetar som obehöriga lärare är mycket stor. Det kan vara en person som kommit direkt från gymnasieskolan och arbetar på en visstidsanställning eller så kan det vara en person som bara har några poäng kvar i en lärarutbildning. Så det är bra att vi jobbar vidare med frågan om hur vi ska dra gränsen för ett medlemskap i ett professionsförbund.

Vilken är din drivkraft i läraryrket?

– Det är mycket som driver mig. En viktig del är att förbereda elever för framtiden. Att se unga utvecklas och bygga upp kunskap.

Hur var din väg in i det fackliga engagemanget?

– Min kollega, som var ombud för Lärar­förbundet, skulle gå på föräldraledighet. Det var den klassiska utmaningen att få någon att vilja ta över uppdraget, så jag nappade. När jag blev skyddsombud fick jag också upp min tjänst till hundra procent.

Vad tyckte du om din första kongress?

– Jätteroligt att få träffa kollegor och att få en inblick i hur det kan vara i andra delar av landet. Till exempel är lärarbrist ett problem i Göteborg men för många i landsorten är situationen mycket värre.

Vilka frågor ska du driva i förbundsstyrelsen?

– Arbetsmiljöfrågor som innefattar många delar. Till exempel att rensa i uppgifter och renodla läraryrket. Ett sätt är att andra grupper tar över mentorskapet så att lärarna får mer tid till sina kurser.

Vilken är den viktigaste frågan för gymnasieskolan?

– Jag önskar att det skulle finnas fler anställda så att vi till exempel skulle kunna arbeta mer med tvålärarsystem. Lärare behöver mer tid till varje elev.

Frågan om en eventuell övergång till ämnesbetyg har diskuterats länge då de bland annat anses minska stressen för elever och lärare. Föredrar du kursbetyg eller ämnesbetyg?

– Jag tycker att vi ska gå mot ämnes­betyg men vi ska inte skynda dit. Nu finns det en utredning, som ska komma med förslag, så det ser jag fram emot. En utmaning med ämnesbetyg är att eleverna ska vara motiverade alla tre år. Det kan vara svårt om det endast är slutbetyget i trean som räknas i vissa ämnen.

Hur ska man motverka avhopp?

– Det behövs ett skyddsnät med ett väl fungerande elevhälsoteam. Studie- och yrkesvägledning är också viktigt så att eleverna kan göra välgrundade val.

Varför ska man som gymnasielärare välja Lärarförbundet när många i gruppen är med i Lärarnas Riksförbund?

– En viktig del är att vi ser lärande som en helhet från förskola upp till vuxen ålder. Då vi är det största förbundet för lärare gör det oss starkare i alla led. Jag tycker att vi i Lärarförbundet har ett större skyddsnät för oss medlemmar och fler plattformar för att jobba med frågor som rör vår profession. Jag tycker också att vi jobbar bra med medlemmarna i fristående verksamheter.

Guldmedaljören om sin idrottselev

Foto: Lars Modin

Ulrika Knape Lindberg, guldmedaljör i både OS och VM i simhopp, hade Erika Bäck som elev i gymnasiet.

Hur minns du henne?

– Hon var en glad tjej som gav energi till sin klass på Bregårdsskolan i Karlskoga. Jag kan tänka mig att hon har burit det med sig, säger Ulrika Knape Lindberg.

Var hon extra idrottsintresserad?

– Jo, det kommer jag ihåg. Hon var duktig i orientering och jag tror att hon även valde specialidrotten.

Det var du som inspirerade henne att bli lärare i idrott och hälsa. Minns du det?

– Inte direkt, men ibland pratar man med vissa elever och så tänker man att de skulle passa bra till ett specifikt yrke. Man får en magkänsla och den vill man förmedla så att man inte ångrar sig sedan.

Kommer du ihåg alla dina elever?

– Absolut inte och jag är dålig på namn. Men vissa personer och namn kommer man ihåg. Erika är en av dem.

Vad gör du nu?

– Jag arbetar som förbundskapten och sportchef för simhoppningen. Jag slutade som idrottslärare efter drygt 26 år i yrket.

ur Lärarförbundets Magasin