Läs senare

Högre status på handelsprogram

Gymnasium Västerhöjd i Skövde har certifierat sin handelsutbildning. Då behövs bra kontakt med branschen och mod att syna den egna verksamheten.

15 Okt 2014

Bild: Stig Dahlstrand.
Industristaden Skövde mitt emellan Vänern och Vättern har siktat in sig på att bli handelscentrum i regionen. Här har flera nya handelsplatser och köpcentra vuxit fram. Gymnasium Västerhöjd i staden bedriver ett aktivt arbete för att utveckla sitt handelsprogram i nära samarbete med branschen. När det blev aktuellt med en certifiering var steget inte långt.
Ekonomiprogrammet på skolan är certifierat sedan länge och gymnasiet var referensskola åt Skolverket när Gy 2011 togs fram.

– Så när det skulle tas fram en certifiering för handelsprogrammet blev vi tillfrågade om att bli pilotskola, och vi behövde inte fundera länge på det, berättar Sofia Hottöfjäll, programledare och lärare i handelsämnen.

En ambition har varit att göra programmet tydligare för både arbetsgivare och elever. Tidigare har man märkt att många valt programmet för att de inte riktigt visste vad de ville göra.

– Vi har jobbat mycket med informationen till niorna och de senaste tre åren har söktrycket ökat. Nu har vi elever som har en klar målbild, de vet redan när de börjar här vad de vill jobba med.

 

Flera av eleverna i tvåan på handelsprogrammet bekräftar det.

– En del tror att handelsprogrammet är slappt, men det är det inte här. Det är mycket att skriva, säger Axel Rosander, som siktar på att bli mäklare.

– Ja, det är mycket teori, exempelvis om hur olika kunder har olika personligheter. Man kan inte behandla alla lika och vi får ofta uppgifter där vi ska förklara hur vi skulle bemöta ”den blå kunden” i en viss situation, berättar Sara Karlsson, som vill jobba i butik.

Jag träffar eleverna i ett konferensrum, som nyligen renoverats. Det är eleverna som, inom ramen för kursen utställningsdesign har ansvarat för att inreda rummet, alltifrån att göra skalenliga ritningar och modeller till att beräkna färgåtgång och beställa tygprover och möbler.

– Vi blandar teori och praktik så mycket vi kan och det här är ett sätt att låta eleverna jobba i skarpt läge, säger Sofia Hottöfjäll.

Ett annat exempel är den övningsbutik som finns på skolan, där eleverna kan öva på kundbemötande och skyltning.

Själv undervisar Sofia Hottöfjäll mest i Ung Företagsamhet, och det är ett obligatoriskt moment för treorna på handelsprogrammet på Västerhöjd. Entreprenörskap är den ena av de yrkesutgångar som skolan erbjuder, den andra är Service och försäljning. Tidigare fanns även en inriktning på administration, men den har man valt att fasa ut för att satsa på ett mer renodlat handelsprogram.

Av samma anledning har sammansättningen av programrådet ändrats. Förut har programrådet även ansvarat för handelsutbildningar inom vuxenutbildningen och gymnasiesärskolan, men från hösten är rådet bara till för handelsprogrammet.

– Nu kan vi jobba mer intensivt med programrådet, till exempel i utformningen av kurser och när det gäller att identifiera nyckelkompetenser som handeln efterfrågar. Och apl, som är den stora biten.

Precis som för många andra yrkesprogram är det ibland svårt att få till utbildningen för handledarna på handelsprogrammets apl-platser.

– Många handledare har inte tid att komma till skolan på utbildning. Ibland kommer kanske butikschefen i stället, men det är ju oftast inte den personen som sedan handleder eleven. Därför åker vår apl-samordnare ut till butiken och ger handledaren utbildning på plats, berättar Sofia Hottöfjäll.

Att skolan har ett nära samarbete med branschen via programrådet är något som betonas i kriterierna för certifieringen. Formellt har de lokala programråden en rådgivande funktion, men för en certifierad utbildning spelar programrådet en mer central roll. Rådet ska inte bara behandla och godkänna skolans ansökan, utan även följa upp det som utlovas i den.

 

Ett viktigt kriterium för att bli certifierad är högskolebehörigheten. För att bli certifierad ska den erbjudas inom ramen för timplanen, så att eleverna inte behöver lägga till den.

På handelsprogrammet i Skövde har den allmänna behörigheten hittills bara varit delvis inkluderad i timplanen, men i och med certifieringen blir den helt inbakad från hösten.

– Vi erbjuder också en spetskompetens. Den som vill söka butikschefsprogrammet på Högskolan i Skövde kan läsa mer matte, berättar Sofia Hottöfjäll.

Hon tycker att arbetet med certifieringen har varit intressant, det gav ett tillfälle att fundera över hur de arbetar med programmet.

– Det var en utmaning att få ner på papper vad vi faktiskt gör, men det var oväntat många pusselbitar som redan fanns där och som vi bara behövde beskriva.

Att få till sammansättningen på programrådet och få rådet att bli ännu mer aktivt är en ständig utmaning, särskilt som ledamöter byts ut då och då.

 

Certifieringen är i alla fall på plats. Tillsammans med en gymnasieskola i Luleå var Västerhöjd först ut att få sin ansökan godkänd, något som hon är stolt och glad för. Men Sofia Hottöfjäll har inte gjort det själv. Ett väl fungerande arbetslag är också en förutsättning för att bli certifierad.

– Vi är ett arbetslag som vill driva programmet framåt. Kärnämneslärarna är väldigt positiva och de anpassar ämnena så att eleverna exempelvis läser affärsengelska. Vi har också ett tajt samarbete med studie- och yrkesvägledningen, säger Sofia Hottöfjäll.

En god förankring i kommunen är också viktigt.

– Två ambitiösa handelslärare kan inte bara bestämma sig för att certifiera programmet. Det håller inte, vi måste ha hela kedjan med oss. Både branschen och politikerna behöver förstå värdet av certifieringen, att det är seriöst, menar Katarina Hasselström, även hon handelslärare.

Och reaktionerna har hittills bara varit positiva, inte minst från branschen.

– Det blir en annan stuns på utbildningen när man har en certifiering. Det märks bland annat när man är ute och söker nya apl-platser inför hösten, säger Sofia Hottöfjäll.

Nästa steg blir att kommunicera certifieringen till fler företagare – och till eleverna.

– Vi har nämnt det, men inte gått ut med det så tydligt än eftersom de elever som gick ut vårterminen 2014 inte omfattas av certifieringen. Men från hösten kommer vi vara tydliga med vad det innebär att gå en certifierad utbildning, säger rektorn för handelsprogrammet Eva Hjerpe.

 

Hennes råd till andra handelsprogram som vill bli certifierade är att ha bra kontakt med branschen, att bygga programråd, inte vara rädd för konkurrens och att våga syna den egna verksamheten även om det kan vara lite besvärligt.

– Jag ser fram emot elever som är medvetna, lite kritiska, som ifrågasätter det vi gör och månar om kvalitet, säger hon.

Att såväl elever som branschrepresentanter följer utvecklingen av programmet är nödvändigt. Certifieringen gäller bara i tre år, så lärarna kan inte slå sig till ro. Redan efter ett år görs ett uppföljningsbesök och då intervjuas även eleverna om innehållet i utbildningen. Om programmet godkänns för en ny period görs sedan regelbundna uppföljningar och så kallade recertifieringar vartannat år.

 

Men nu är det tid att glädjas och skörda frukten av det arbete de har lagt ner.

– Certifieringen ger en garanti för att eleverna har den utbildning som handlarna vill ha. Det är en kvalitetsstämpel som vi hoppas ska leda till att våra ungdomar efterfrågas, säger Katarina Hasselström.

En bra utbildning är grunden, resten är upp till branschen. Med ett apl-upplägg där eleverna är ute en dag i veckan i tvåan och två dagar i veckan i trean, får de erfarenhet av butikernas förutsättningar och konjunktursvängningar under olika årstider.

– Med fullföljd apl får våra elever ett års branschvana. När arbetsgivarna börjar kräva det i sina platsannonser har vi verkligen nått fram, säger Sofia Hottöfjäll.


Samverkan ska vända trenden

Bakom certifieringen står Handelns yrkesnämnd, ett samarbete mellan branschorganisationen Svensk Handel, arbetsgivarföreningen KFO och fackförbundet Handelsanställdas förbund. Med den nya kvalitetsstämpeln vill man visa vilken kompetens elever har efter att ha gått handelsprogrammet och göra det tydligt både för arbetsgivare och för eleverna själva. I Skövde har man redan gjort insatser för att vända trenden och siktat in sig på blivande gymnasieelever.

Mats Johansson på Certifierat i Sverige är den som har tagit fram kriterierna åt Handelns yrkesnämnd och samarbetet med branschen var ett av de krav som Gymnasium Västerhöjd uppfyllde.

– De är duktiga på att få till programrådet och har även representanter från utbildningsnämnden med i rådet. Det är inte så vanligt, menar Mats Johansson.

ur Lärarförbundets Magasin