Läs senare

Hittade knark på toaletten

MissbrukMarijuanadoft på skolområdet och påsar med misstänkt innehåll som göms på toaletten. Lukas och Roger har båda stött på elever som knarkar.

07 apr 2017
Illustration: Finsta

Första dagen på vikariatet som gymnasielärare var Lukas osäker på vilken väg som var närmast från busshållplatsen till skolan. Så såg han två elever som valde gångvägen bakom gymnastiksalen och följde efter.
– När jag svängde runt hörnet stötte jag ihop med två tjejer som började smussla med något och såg väldigt skyldiga ut. När jag passerade dem kände jag den karakteristiska doften av marijuana, säger Lukas.

Han blev lite ställd eftersom tankarna var helt inriktade på första lektionen. I efterhand har han funderat på hur han borde ha agerat.
– Allt gick så snabbt och jag skulle inte kunna peka ut vilka de här eleverna var. Så jag berättade det inte för någon. Men om jag ska fortsätta som gymnasielärare måste jag nog fundera över mitt förhållningssätt. Skaffa mig strategier och prata med skolledningen om hur den ser på det här.

Helgen innan hade Lukas tittat igenom alla säsonger av tv-serien Skam, som utspelar sig på en gymnasieskola i Oslo. Där röker huvudpersonerna ganska mycket ”grönt”, som de kallar det.
– Jag hade ingen erfarenhet av gymnasieungdomar sedan tidigare. Men det kändes som att jag klev rakt in i Skam när jag kom till jobbet den här dagen. Det var både tragiskt och parodiskt.

Roger är lärare på ett gymnasium med drygt 300 elever. För drygt fyra år sedan fick han sin första erfarenhet av droger på skolan. Han märkte att somliga elever var bortdomnade, att de helt enkelt verkade vara påtända.
– Det var ett gäng killar som ofta gav sig av till en viss plats här i närheten som är känd för droghandel.

Vad är kruxigt för dig?

Vilka dilemman upplever du i din lärarvardag?

Tipsa oss om ämnen till kommande Kruxet på tidningengymnasiet@lararforbundet.se.

Roger berättar att det kunde lukta rök från toaletterna, och att man kunde se fyra killar gå in eller ut samtidigt därifrån. Vaktmästaren hade också hittat påsar med skumma grejer under plattorna i innertaket på toaletterna.

Efter ett tag började pratet gå i lärarrummet om vilka som verkade ta droger – en sluten grupp elever som redan hade det struligt.
– Man kan känna en viss oro över att sådant här ska sprida sig. Att elever som inte tillhör den här gruppen hänger på för att de ser upp till dem, säger Roger.

Lärarna snackade ihop sig och kontaktade sedan skolsköterskan och rektorn, som tog över. De inblandade eleverna fick gå till kommunens öppenvård där de testade sig frivilligt. En del av dem fick positivt resultat, andra negativt.

Alla elever som testade positivt gick sedan kvar på skolan och tog studenten.
– De gick kanske inte ut med högsta betyg, men de gick ut skolan. Om de lade av med drogerna vet jag inte. De verkade i alla fall mer försiktiga med drogerna under skoltid, säger Roger.

Fotnot: Roger och Lukas heter egentligen något annat.

”Du är skyldig att anmäla dina misstankar”

Kirsi Piispanen.

Om en lärare misstänker att en minderårig elev är narkotikapåverkad ska läraren anmäla det till social­tjänsten och även se till att vårdnadshavaren blir underrättad. Det säger Kirsi Piispanen, förbunds­jurist på Lärarförbundet.
– Narkotikamissbruk är ett exempel på sådana sociala problem som omfattas av anmälningsskyldigheten. Men den gäller bara minderåriga elever och inte de som har fyllt arton år.

Drogpåverkan kan också leda till ordningsstörningar som ger läraren befogenhet att agera.
– Läraren kan behöva avvisa eleven från klassrummet. Då krävs det att läraren kan få hjälp med detta och att det finns beredskap att hantera situationen utanför klassrummet.

Om läraren misstänker att det finns en akut risk för elevens hälsa måste läraren också agera, enligt Kirsi Piispanen.

Lärare har inte rätt att kroppsvisitera elever för att leta efter narkotika. Däremot kan skolans personal öppna elevers skåp under vissa förutsättningar. Det kräver att eleverna har blivit informerade i förväg om att skolan i vissa fall kan öppna skåpen för att kontrollera att de används enligt ordningsreglerna.
– Normalt ska eleven också få möjlighet att närvara när skåpet öppnas, säger Kirsi Piispanen.

Vad gör jag som lärare om jag hittar misstänkt narkotika på skolan?
– Läraren bör följa de anvisningar som finns i skolan, sannolikt innebär dessa att narkotika ska omhändertas och lämnas över till rektorn som sedan kontaktar polisen.

Kan skolan tvinga elever till drogtest?
– Nej, den typen av kroppsliga ingrepp kan skolan inte tvinga elever till. Skolan kan erbjuda drogtest men det måste vara tydligt att det är frivilligt.

ur Lärarförbundets Magasin