Ingår i temat
Introduktionsprogram
Läs senare

Här följer alla sin egen studieplan

IntroduktionsprogramFrukost i skolan, rätt att ta en egen paus under lektionen och tydliga mål för varje ämne. Det ger extra energi till eleverna på individuellt alternativ.

av Björn Andersson
08 feb 2018
08 feb 2018
Samtal pågår. Studie- och yrkesvägledaren Jessica Sandberg Käck talar med Ali Al Shelh och Marie Stark om deras planer på Uvengymnasiet i Uppsala. Foto: Patrik Lundin

Ett gosedjur som föreställer en uggla står intill Gymnasieguiden på ett av borden i Jessica Sandberg Käcks kontor. Hon är studie- och yrkesvägledare här på individuellt alternativ på Uvengymnasiet i Uppsala. Ett uppdrag som har stor betydelse för elevernas motivation. Det visar till exempel Skolinspektionens utvärdering av introduktionsprogrammen. Elever med god tillgång till studie- och yrkesvägledning uppger att det är viktigt för att motiveras att fortsätta sin utbildning.

När de kommer in till mig kan de ibland säga att allt går bra medan läraren kan ha en annan bild.

Jessica Sandberg Käck upprättar individuella studieplaner för varje elev. Där framgår det vilka ämnen eller kurser som eleverna ska läsa och vilka betyg de har uppnått. Här finns också sociala mål som att en del elever har rätt till fem minuters paus under en lektion. Något som kan göra att de blir mer koncentrerade och orkar sitta kvar i klassrummet till slutet av lektionen. Studieplanerna tas fram i nära samverkan med lärarna.
– Det är viktigt att jag får en helhetsbild av eleverna. När de kommer in till mig på samtal kan de ibland säga att allt går bra medan läraren kan ha en annan bild. Det kan handla om att eleven behöver mer stöd, eller att jag tillsammans med läraren och eleven resonerar om det är rimligt att lägga på ett till ämne. Vi vill ge eleverna en chans att lyckas.

Jessica Sandberg Käck är också med på möten i lärarlagen och med elevhälsan. Omkring tre gånger per termin har hon enskilda möten med varje elev, men vissa träffar hon betydligt oftare.
– Jag är alltid med på frukosten som vi börjar varje dag med för att ge energi. På rasterna är jag oftast ute i korridorerna.

Nyttigt. Ali Al Shelh och Marie Stark tar hand om morötterna så det stänker i mixern. Ingen mat får slängas när det är hem- och konsumentkunskap. Foto: Patrik Lundin

Heltidsstudier är målet för eleverna men för vissa kan två skoldagar i veckan vara tillräckligt under perioder.
– Det vanliga är ändå att de allra flesta är här på heltid. När någon inte klarar heltid och mår dåligt av olika skäl så samverkar vi med andra myndigheter och har olika insatser för att förebygga frånvaro.

En annan av Jessica Sandberg Käcks uppgifter är att ordna praktik. Hon försöker tillgodose elevernas önskemål men vill helst att eleverna själva tar kontakt med företag där de vill vara. Nu har hon elever i äldreomsorgen, på förskola, i olika butiker, på eventcenter, i ridhus och på zooaffär. Hon försöker att besöka dem i genomsnitt varannan månad.
– Mitt jobb är omväxlande. Man vet aldrig hur en dag kommer att se ut, säger hon och ser belåten ut.

Det hör till undantagen att någon elev väljer att sluta på skolan för att i stället börja jobba. Men om det sker så är det inget misslyckande.
– Då pratar vi lite om det aktuella jobbet och vad det kan betyda för framtiden. Är eleven fast besluten att arbeta så skriver vi ut den. Men jag har nog bara varit med om det en gång under mina två år här.

Här på den del av Uvengymnasiet som heter Branting går det cirka 70 elever på individuellt alternativ och 20 på språkintroduktion. De flesta går ett år på individuellt alternativ, men har de många ämnen kvar från grundskolan så kan det bli ytterligare ett år. Några elever läser gymnasiekurser i matematik, svenska eller engelska.

Någon tydlig statistik över vad som händer efter Uvengymnasiet finns inte, men omkring hälften av eleverna går vidare till ett nationellt gymnasieprogram, enligt skolans rektor. Andra går vidare till folkhögskola eller projekt på Arbetsförmedlingen.

Jessica Sandberg Käck. Foto: Patrik Lundin

Ali Al Shelh går sitt andra år på Uvengymnasiet. I dag är det fredag, en dag med många praktisk-estetiska ämnen. Nu har han hem- och konsumentkunskap. Uppgiften är att ta hand om olika rotfrukter, ingen mat får slängas.

Ali Al Shelh och Marie Stark, som går första året, tar på sig vita plasthandskar och hjälps åt att skala rödbetor. Sen mixar de morötter så att det stänker av orange vätska. Ljudet från mixern dränker musiken från en stereo i hörnet av salen. Marie Stark skruvar upp lite så att Madonnas låtar hörs mer.

Den här terminen läser Marie Stark matte, svenska, engelska, historia och musik. Hennes plan är att komma in på ett nationellt program till hösten.
– Jag kämpar, så jag hoppas att jag kan börja på barn och fritid. Jag har egentligen alltid kämpat, men i grundskolan var det svårt och jag gick in i väggen.

Ali Al Shelh är intresserad av programmering och har som mål att komma in på teknikprogrammet i höst.
– Jag trivs utmärkt här på skolan. Det är mitt andra hem och jag kommer hit även om jag är sjuk.

Marie Stark tycker att stämningen bland eleverna är bra och att man får hjälp av lärarna när man behöver.
– Jessica, vår studievägledare, eller kuratorn kan också komma in på lektionerna ibland och kolla att allt är bra. De finns också ute i korridorerna ofta, säger hon.

Man får inte glömma att eleverna också behöver utmaningar för att komma vidare.

Inne i ett av rummen har sex elever lektion i matematik. Läraren Hanna Sikström går igenom procent och delar av. Eleverna ska räkna ut vad 100 procent är när 5 procent motsvarar 15 kilo.

Det blir först tyst i klassrummet men så småningom kommer en elev på att man måste ta reda på vad en procent är genom att dela 15 med 5 och en annan att man ska ta det värdet gånger hundra.

Hanna Sikström började på Uvengymnasiet för snart två år sedan. Hon kommer närmast från en tjänst i en grundskola i Uppsala. I hennes elevgrupper är det väldigt individuellt vad eleverna ska arbeta med. Därför är det svårt att ha genomgång för hela gruppen. En del problemlösning kan dock göras gemensamt. Varje elev har ett planeringsschema och kan titta på länkar på nätet för att se hur vissa uppgifter kan lösas.

Delar av. Hanna Sikström visar hur man räknar procent. Ofta har hon enskilda genomgångar men nu visar hon lösningarna för hela gruppen. Foto: Patrik Lundin

Lärarna på Uvengymnasiet strävar efter att ha ett specialpedagogiskt förhållningssätt. Flera elever behöver också extra anpassningar. Två gånger per termin kommer en specialpedagog och en psykolog till skolan för att träffa lärarna och ge råd i olika frågor.

Självförtroende och tydlighet är ledord i Hanna Sikströms undervisning.
– Eleverna behöver bekräftelse och motiverande samtal under lektionstid. Men man får inte glömma att de också behöver utmaningar för att komma vidare. Sen finns det också de som har väldigt bra självförtroende i matte och klarar uppgifterna bra, säger hon.

Det speciella med att vara lärare på individuellt alternativ är att det är mycket mer individanpassat än till exempel i högstadiet, menar Hanna Sikström. Det är också mindre grupper.
– Det gör att man kommer närmare eleverna.

Alla artiklar i temat Introduktionsprogram (9)

ur Lärarförbundets Magasin