Läs senare

Hållbart uppdrag

av Helena Ingvarsdotter
05 apr 2019
05 apr 2019
Helena Ingvarsdotter,
chefredaktör.

Bilden jag tittar på i mobiltelefonen är en sådan där modern variant som går att ”röra sig runt i” med hjälp av pekfingret. Jag snurrar hela varvet och ser de vackra kvarteren i närheten av Mynttorget i Gamla Stan i Stockholm där gatorna, kajerna och broarna är fullpropp­ade med människor. Det finns bokstavligen inte en tom fläck någonstans.

Bilden är från häromdagen då tusentals skolungdomar, från de lägre årskurserna till gymnasiet, deltog i den stora klimatstrejken, med Greta Thunberg som viktigaste inspiration. Och det var ju inte bara här – ungdomar i över 100 länder gjorde gemensam sak och protesterade mot att för lite görs för att bevara planeten.

Hållbarhetsfrågor engagerar, helt klart. I det här fallet utanför skolan, men de ska ju också finnas inne i klassrummen. I läroplanen om gymnasieskolans uppdrag står det:

”Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.”

Men det är ju inte helt enkelt, frågan är så laddad, både med klimatångest och med politik. Och hur undervisar man om de här frågorna för elever som utbildar sig för en bransch som i hög grad förknippas med miljö- eller klimatproblem, som till exempel rör fordon eller livsmedel?

Svårt, men inte omöjligt, visar vi i detta nummer. Läs om lärarna som hittat bra sätt att arbeta.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com