Ingår i temat
Stress på jobbet
Läs senare

Slutade med heltidsmentorer

Stress på jobbetHallå där, Karin Lennermark, rektor på Kungstensgymnasiet i Stockholm, som slutade med heltidsmentorer.

av Sara Djurberg
24 okt 2019
24 okt 2019

Varför gjorde ni det?
– Mentorerna hade ansvar för så många elever, 120 var, att de inte kunde hålla koll på alla. Vissa elever var jättenöjda med mentorerna, medan andra knappt träffade sin mentor och inte alls var nöjda. Mentorerna ägnade sig mycket åt elevernas mående och blev nästan kuratorer, fast de var lärare i grunden. De kom för nära elevhälsan. De sysslade mindre med att stötta eleverna i studierna än det var tänkt. Lärarna såg främst sitt ämne och tappade helhetsbilden av eleverna, till exempel när eleverna hade sina arbetstoppar.

Hur jobbar ni nu?
– Vi har gått tillbaka till ett traditionellt system där lärarna också är klassmentorer. Två lärare delar på en klass, som de också undervisar i, och har 15 elever var. Lärarna träffar eleverna naturligt i undervisningen på ett annat sätt än mentorerna. Jag upplever att lärarna har fått bättre koll på eleverna nu. 

Vad tycker lärarna?
– Det var lite knorr när vi gick tillbaka till det gamla systemet. Men vi gjorde en ordentlig utvärdering och ägnade mycket tid åt att förklara nackdelarna. Nu, efter ett år, är det ingen som knorrar längre. Jag tror att det framför allt var jobbigt med ytterligare en omorganisation.

Alla artiklar i temat Stress på jobbet (6)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com