Ingår i temat
Alternativa fakta
Läs senare

Gör skolan till redaktion

Alternativa faktaJournalistiken är viktigare än någonsin, menar Jenny Sköld. Med ett nytt verktyg vill hon vässa elever i källkritik.

av Enikö Koch
02 jun 2017
02 jun 2017
Jenny Sköld. Foto: Linus Meyer

Journalisten Jenny Sköld har tillsammans med kollegan Lotta Bergseth skapat medieplattformen Mobile stories. Genom att arbeta med en digital skoltidning lär sig eleverna hur källkritik fungerar i praktiken.

Hur går arbetet med tidningen till?
– Grupper av elever från olika klasser eller en hel klass bildar en redaktion. Fyra–fem elever arbetar med varje artikel som sedan publiceras på skolans sida, till exempel en reporter, en fotograf och en källgranskare. Flera lärare kan vara kopplade till samma artikel och verktyget kan användas ämnesöverskridande.

Hur kommer källkritiken in?
– I arbetet får eleverna hela tiden ta ställning till olika källor. De får ha en levande diskussion i gruppen och en gemensam produkt i åtanke, precis som på vanliga redaktioner. Det finns en checklista i modulen för varje artikel där eleven får bocka för om källorna är kontrollerade. Dessutom finns alltid en annan elev som har uppgiften att granska källorna.

Varför är det viktigt med källkritik?
– Källkritik handlar om försvarspolitik i dag, det är ju genom information man för krig nu för tiden. Då är det väldigt viktigt att lära nästa generation att navigera i detta. Det handlar om demokrati, att få tillgång till information som är korrekt. Utan det kan man inte ta några välgrundade beslut.

Varför ska man ta journalistiken till hjälp för att lära sig källkritik?
– Vi journalister jobbar ju med detta hela tiden, varje dag. Om man har en produkt som man värnar om arbetar man med trovärdighet, för att själv bli en trovärdig källa. Genom att elever gör det på riktigt får de en förståelse för hur det går till.

Hur är det med ungdomars förtroende för journalistiken?
– Attityden har förändrats och många misstror oss journalister. Det har att göra med polariseringen av informationen och filterbubblorna, men också med att vi är en rätt smal och homogen yrkesgrupp. Men vår kompetens behövs, mer än någonsin.

Alla artiklar i temat Alternativa fakta (7)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com