Läs senare

Mikael Botnen Diamant: Globaliseraren

AktuelltPersonliga berättelser från världen. Det uppskattas när studenter från Sida Alumni föreläser i skolorna.
– De globala målen löper som en röd tråd i föreläsningarna.

av Björn Andersson
12 sep 2019
12 sep 2019
Foto: Jezzica Sunmo

Behöver du ha in ett internationellt perspektiv på lektionerna? Då går det att boka en föreläsning av en student som har varit på utlandspraktik. Verksamheten samordnas av Sida Alumni för att öka kunskapen om globala utvecklingsfrågor.

Vilka utbildningar går studenterna som föreläser i skolorna?
– Det kan vara blivande ingenjörer, socionomer, ekonomer eller andra grupper. Bistånd i dag är brett och kan handla om allt från skattesystem till rening av vatten. Studenterna är vad vi kallar alumner till Sida. Den största gruppen har gjort examensarbete utomlands, ”minor field studies”. Den andra gruppen är från internationella praktikantprogrammet, svarar Mikael Botnen Diamant på Sida Alumni.
– Många studenter känner ett starkt behov av att dela med sig av sina erfarenheter men har ingen plattform för det. Andra söker sig till oss för att det vill utbilda sig som föreläsare.

Vi har ungefär 400 föreläsningar per år. Hittills har vi nått över 60 000 personer.

Föreläsningarna kan anpassas till olika gymnasieprogram. Hur klarar ni det?
– Vår idé är att vi ska kunna möta lärarnas behov oavsett om de undervisar i kemi eller samhällskunskap. De globala målen finns med som en röd tråd i våra föreläsningar. För en naturvetare är det naturligt att kontakta lärare inom det området, för en socionom inom det området.

Mikael Botnen Diamant

Aktuell: Verksamhetsledare för Sida Alumni. Var med som sakkunnig från Sverige när Globala målen förhandlades fram av FN år 2015

Vad säger lärarna och eleverna om föreläsningarna?
– De uppskattar att vi har en blandning med fakta och personliga berättelser som är konkretiserande. Det är dels berättelserna från alumnerna och att de återberättar från personer som de har mött i olika länder. De visar bilder och ibland filmer. Vi öppnar också för samtal och diskussion om de globala utmaningarna. Lärarna uppskattar att vi har ett koncept där vi försöker möta målen i de olika kurserna. Och det är gratis för skolorna.

Kan du säga några områden som studenterna har föreläst om?
– Ett exempel är om spridning av sexuellt överförbara sjukdomar. Det kan också kopplas till ungdomar i Sverige. Våra alumner försöker hitta ämnen som berör elevernas verklighet. På så vis blir det tydligare att världen hör ihop.

Hur länge kommer verksamheten att fortsätta?
– Vi är inne på åttonde året. Sida ser det som ett lyckat program så det är inte satt någon tidsgräns.

Hur många elever når ni varje år?
– Vi har ungefär 400 föreläsningar per år över hela landet, oftast är det i gymnasiet. Hittills har vi nått över 60 000 personer. Vi har ett trettiotal alumner som är verksamma ett år i taget.

Globala målen är en del av Agenda 2030. Totalt 17 mål, som bland annat innefattar fattigdom, hunger, jämställdhet, ekologisk mångfald och utbildning.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com