Läs senare

Företagen positiva till ny lärlingsutbildning

Svenskt Näringsliv välkomnar Jan Björklunds förslag att flytta ansvaret för lärlingsutbildningen från skolan till företagen.
– Det är viktigt att vi får en mer attraktiv lärlingsutbildning. Då kan det här vara en väg att gå, säger Johan Olsson, utbildningspolitisk expert på Svenskt Näringsliv.

01 Okt 2013

Folkpartiets partistyrelse föreslår att Sverige ska pröva en lärlingsmodell där arbetsgivarna tar större ansvar för lärlingsutbildningarna och där lärlingarna anställs under lärlingstiden.

Modellen finns bland annat i Österrike och Tyskland och Jan Björklund menar att utbildningen har bättre kvalitet och leder till fasta jobb.

– Jag skulle vilja att vi öppnar för en modell där branscher och företag egentligen tar över hela ansvaret för yrkesutbildningen. Och sedan kan lektioner i engelska och matematik bedrivas i skolan, säger han till Ekot.

Att företagen får välja ut vilka elever de vill anställa som lärlingar ser Jan Björklund inte som något problem.

– Det måste alltid finnas kommunala gymnasieskolor som erbjuder yrkesprogram. Men att företag anställer lärlingar, lär upp dem och ger dem ett fast jobb, det kan inte vara något problem. Självklart är det så att företaget som ska anställa personen väljer vem man ska anställa, så är det ju alltid, säger Jan Björklund till Ekot.

Johan Olsson är utbildningspolitisk expert på Svenskt Näringsliv. Han är positiv till ett större inflytande för företagen över lärlingsutbildningen.

– Det är viktigt att vi hittar en lösning på ungdomsarbetslösheten och får en mer attraktiv lärlingsutbildning. Då kan det här vara en väg att gå, säger han till Lärarnas tidning.

Samtidigt menar han att det inte går att kopiera lärlingssystem från andra länder rakt av eftersom Sverige har särskilda förutsättningar att ta hänsyn till.

– Reformen måste ske i dialog med företagen när det gäller finansiering och kvalitetssäkring. Det är exempelvis viktigt att se till att vi får branschgenerella utbildningar så att ungdomarna inte blir inlåsta på enskilda företag, säger Johan Olsson.

Folkpartiets styrelse kommer att lägga fram förslaget på partiets landsmöte senare i höst.

Där kommer styrelsen även att presentera ett förslag om att sprida ut nyanlända elever på fler skolor i en kommun. Detta för att minska koncentrationen av nyanlända till ett fåtal skolor i segregerade utanförskapsområden.

– Nyckeln till att lyckas i skolan och få en bra start i Sverige är att lära sig svenska, säger Jan Björklund i ett uttalande.

ur Lärarförbundets Magasin