Läs senare

Fler tar gymnasieexamen

AktuelltDet går bättre i matematik och svenska. Det gör att allt fler elever klarar gymnasieexamen inom tre år. Men det skiljer mycket mellan olika program.

av Björn Andersson
09 feb 2018
09 feb 2018
Kopplar till ämnet. Matematikläraren Gudni Viggosson jobbar gärna med sina vvs-elever i verkstaden. Foto: Ulla-Carin Ekblom

Våren 2014 tog 71,4 procent av gymnasieeleverna examen efter tre års studier. Andelen har nu ökat till 75,2 procent. Den största förbättringen har skett på yrkesprogrammen, men det är fortfarande på de högskoleförberedande programmen som flest går i mål.

Bäst går det för naturvetenskapliga programmet, där drygt 80 procent når examen efter tre år. I botten ligger hantverksprogrammet samt fordon och transport med 68,3 respektive 68,9 procent. Det visar ny statistik från Skolverket.

Tina Ottosson är rektor på Tullängsgymnasiet i Örebro. Hon menar att elevers situation utanför skolan har betydelse:
– På till exempel fordons- och transportprogrammet är det flera elever som har skolsvårigheter. Det kan ibland bottna i att de har en trasslig bakgrund och svårt att fokusera på studierna.

En förklaring till att en större andel nu tar examen inom tre år är att det går bättre för eleverna i Matematik 1 på yrkesprogrammen och att fler klarar Svenska 3 på de högskoleförberedande programmen. År 2014 var det 5,4 procent av eleverna som hade slutfört ett yrkesprogram med underkänt i matematik, en siffra som minskat till 2,9 procent tre år senare.

Tullängsgymnasiet har satsat extra mycket på just matematik.
– Vi har förstärkt Matematik 1 a med ett trettiotal timmar för att fler ska nå målen. Vi har tagit lite tid från andra ämnen som idrott, religion, historia, samhällskunskap och yrkesämnen, säger Tina Ottosson.

Matematikläraren Gudni Viggosson tycker att det är värdefullt med mer tid för ämnet.
– Jag har 100 timmar i stället för 83. Utan den extra tiden skulle jag ha svårt att få alla godkända, säger han.

Gudni Viggosson lyfter också fram värdet av att samarbeta med yrkeslärarna. I undervisningen försöker han koppla matematik till elevernas karaktärsämnen. Exempelvis har han varit ute i verkstaden och mätt dimension och diameter på rör med hjälp av elevernas verktyg. Sedan har de hällt i vatten för att se om volymberäkningarna stämmer.
– Jag tror att det är värdefullt för att öka motivationen, säger han.

Andra orsaker till att genomströmningen har ökat är att färre elever byter program och att elevernas meritvärde från grundskolan är något högre än tidigare, enligt Skolverkets rapport.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com