Läs senare

Flashiga foldrar ska locka

12 jun 2014

Bild: Jonas Berggren.Den här våren har min yngsta dotter fått hem nya broschyrer från olika gymnasieskolor. Ännu mer var det i höstas när hon skulle välja program, men att ungdomarna också har våren på sig att göra omval utnyttjas till fullo av många skolor. Valfrihet i all ära men detta flöde av information innebär minst sagt ett stressmoment, åtminstone för ungdomar i större orter med många skolor.
Foldrarna är så klart lite flashiga och färgglada för att locka. Från en skola har vi fått en dvd-film och en annan skola lockar med goda chanser till jobb och extra pengar under utbildningen. Det sistnämnda handlar om lärlingsutbildning där man kan få ett ­extra studiebidrag på tusen kronor i månaden. ­Problemen med lärlingsutbildningen är inget som tas upp i foldern. Ett problem är avhoppen. Lärarnas tidning visade nyligen att 40 procent hoppar av ­under det första året. Andra problem är svårigheterna att få apl, outbildade handledare och dålig koppling mellan kursernas mål och det som ungdomarna får göra på sina arbetsplatser.

 

Att intresset för lärlingsutbildning är svagt hos ungdomarna kan man förstå mot bakgrund av detta. Politikerna är däremot intresserade av att föra fram lärlingsspåret. I debatten får man intryck av att lärlingsutbildningen är en betydande del av ungdomsgymnasiet. Men verkligheten är en annan. I dag är det endast omkring 6 000 elever som går lärlingsprogram.

I det här numret har vi frågat riksdagspartierna om deras syn på gymnasieskolan. När det gäller obliga­torisk högskolebehörighet går uppfattningarna isär mellan de två största partierna. På frågan om ­legitimation för yrkeslärare finns det en öppenhet om att införa det.

Vi har ett reportage om gymnasiearbetet där jag gissar att det är slutspurt nu på många skolor. På Ekebygymnasiet i Uppsala har några elever fått ta ansvar för en restaurangkväll. Allt från planering och inköp till matlagning och servering. ­Josefine Haglund var nöjd med upplägget. Nu vet man vad som krävs när man kommer ut i ett yrke, kommenterar hon.

Vi har också ett reportage om yrkesutbildning i Finland. Här är söktrycket högt och 40 procent av alla ung­domar i årskurs nio söker till en ­yrkesskola.

I Finland är man bra på att fånga upp och värdera det yrkesmässiga, säger yrkesläraren Karl Ögland.

Man får hoppas att svenska ­beslutsfattare lyssnar och lär.

ur Lärarförbundets Magasin