Läs senare

Feministgrupp tar strid för kvinnor i historien

LäromedelDe har påverkat så att fler kvinnor lyfts fram i både historieundervisningen och i svenskan. Eleverna i Kattes feministgrupp gör skillnad.

av Björn Andersson
10 Feb 2017
10 Feb 2017
Synliggjorda. New York Suffragettes verkade för demokrati och kvinnors rättigheter. Det gör även Kattes feministgrupp, som vill lyfta fram fler historiska kvinnor i ljuset. Foto: TT

”Sluta ruta våra brudar” heter en kampanj där Katedralskolans feministgrupp påtalat frånvaron av kvinnor i historieundervisningen. I deras lärobok Perspektiv på historien är kvinnorna ofta förpassade till små faktarutor, menar gruppen.

– När kvinnor får vara med så blir det kuriosa och inte inkorporerat i den huvudsakliga texten. Det är många lärare som utgår från historieboken och därför var det viktigt att undersöka i vilken kontext kvinnor lyfts fram, säger Hanna Lövehed i Kattes feministgrupp.

När kvinnor får vara med så blir det kuriosa och inte inkorporerat i den huvudsakliga texten.

Elever i gruppen har föreläst om den här snedfördelningen för sina historielärare. Något som Hanna Lövehed menar har gett resultat.

– Vi har mer diskussioner om genus nu. Vi har till exempel gått till Landsarkivet i Lund och tittat i straffregister från 1800-talet för att se hur många kvinnor respektive män som dömts. Vi har också sett film och diskuterat om olika maktperspektiv.

Feministgruppen har också föreläst för svensklärarna. Det har lett till att fler skönlitterära böcker, som eleverna får välja mellan, är skrivna av kvinnor eller handlar om kvinnors liv.

Ett övergripande syfte med Kattes feministgrupp är att få en mer jämlik och jämställd miljö i skolan samt att få en öppen diskussion om feminism.

– Vi har fått fler lärare och elever uppmärksammade på de här frågorna.

En mer praktisk fråga som gruppen drivit är att öka tillgången på mensskydd. Tidigare fanns det bindor hos skolsköterskan på Katedralskolan men nu är de tillgängliga på en av skolans toaletter.

– Vi ville egentligen ha tamponger också, men från skolans sida säger man att vi kan få tampongsjukan. Det argumentet tycker jag inte håller. Vi kan ju inte ta bort alla trappor för att någon kan ramla, säger Hanna Lövehed.

Kattes feministgrupp försöker nu påverka andra skolor i Lund att erbjuda mensskydd på skoltoaletterna. En företrädare för gruppen har kontaktat skolsköterskor i kommunen.

Ett annat område som gruppen för­söker påverka är undervisningen om sex och samlevnad. De tycker att den skiljer sig för mycket för killar och tjejer. Att de blir informerade om olika saker.

– När vi hade en föreläsare utifrån så fick tjejerna prata om hur man flirtar medan killar pratade om hur man kan ha sex i olika positioner. Föreläsningarna borde ha mer fokus på samtycke, preventivmedel och kvinnokroppen. Undervisningen i sex och samlevnad är också väldigt heteronormativ.

ur Lärarförbundets Magasin