Ingår i temat
Avhoppare
Läs senare

Färre tar examen på yrkesprogram

AvhoppareAndelen elever med examen ökar på högskole­förberedande program men minskar för yrkes­programmen visar nya siffror. Och totalt sett är det nära en tredjedel av eleverna som inte når examen inom fem år i gymnasieskolan.

av Björn Andersson
06 feb 2020
06 feb 2020
Illustration: Arad Golan Coll

Vid årsskiftet kom ny statistik från Skolverket om genomströmning i gymnasieskolan. Siffrorna visar att det under förra läsåret var 76,6 procent av eleverna på nationellt program som klarade en gymnasieexamen inom tre år. Det är en ökning med en halv procentenhet jämfört med föregående år. Det är de högskole­förberedande programmen som står för ökningen med nära en procentenhet medan andelen med examen minskar något för yrkesprogrammen. Det är första gången sedan den nuvarande gymnasieskolan infördes år 2011 som andelen med examen minskar för yrkesprogrammen.

Det är en knapp tredje­del som efter fem år inte har examen.

En förklaring till att en mindre andel klarar examen inom tre år på yrkesprogrammen är att flera stora program har minskad genomströmning. Fordons- och transportprogrammet har minskat med 3,9 procentenheter, vård- och omsorgs­programmet har tappat 3,0 procentenheter.
– Vi har inte kunnat se en tydlig orsak som kan kopplas till de här programmens tapp. En sak som vi har funderat på är om fler elever här har antagits med dispens för engelska. Då förväntas att man ta igen det ämnet under gymnasietiden och det ger en större belastning.  De med dispens för engelska kan vara utlandsfödda elever som har varit en kortare tid i Sverige och inte har hunnit läsa klart engelska i grundskolan, säger Torun Rudin, chef för gymnasieenheten på Skolverket.

En risk med att inte nå examen är svårigheter att få jobb. Det gäller trots att många yrkesutbildningar är eftertraktade.
– Det finns en tydlig skillnad mellan elever med fullständig examen och de som inte har det när det gäller etablering på arbetsmarknaden eller vidare studier, säger Torun Rudin.

Nybörjare läsåret 2014/15

Kumulativ andel av en elevkull som fått gymnasieexamen efter 3, 4 och 5 år.

Källa: Skolverket

Det yrkesprogram som har störst andel elever med examen efter tre år är VVS- och fastighetsprogrammet med 79,6 procent följt av industritekniska programmet

Några förklaringar till att andelen med examen ökat på de högskoleförberedande programmen är att en större andel av eleverna fått godkänt betyg i svenska 3. De elever som klarat examen har också högre meritvärden från grundskolan jämfört med elever som tog examen 2018.

För första gången sedan 2011 är det nu ekonomiprogrammet som har störst andel elever som når examen efter tre år. Andelen är 82,6 procent. Tidigare har naturvetenskapsprogrammet toppat den listan.

Trots att andelen elever med examen inom tre år har ökat på de nationella programmen så ökar inte den totala andelen med examen i gymnasieskolan. Orsaken är att endast en av fem elever som börjar på introduktionsprogram når examen inom fem år. Totalt sett innebär det att 28 procent av en elevkull inte når examen inom fem år.

Gymnasiet kallas ibland för två tredjedels­skolan. Hur ska man komma ifrån det?
– Det är en knapp tredjedel som efter fem år inte har examen. Det är för stor andel. Bra kunskaper från grundskolan är viktigt för att förbättra genomströmningen. Det är tuffare för dem som börjar på introduktionsprogram, och de behöver få stöd för att klara utbildningen. För elever som är inne på nationella program är det också viktigt med bra stöd, svarar Torun Rudin

Är det realistiskt att hundra procent ska klara gymnasiet inom fem år?
– Om man tänker på den gruppen som kommer sent till Sverige med liten skolbakgrund är det en stor utmaning. Här är det kanske rimligare att tänka att man går ett introduktionsprogram och sedan vidare till vuxenutbildning. Men om man tittar på de nationella programmen så skulle en betydligt större andel än i dag få examen med mer stöd och anpassningar. En stor andel ligger nära och kanske bara saknar godkända betyg i en eller två kurser. Här hade skolan kunnat stödja fler att gå i mål utan att det vore en enorm uppgift.

Källa: Skolverket

Cirka 20 procent på nationella program når inte examen om man ser till fem år efter att de börjat i gymnasiet. Alla i den gruppen kan dock inte definieras som avhoppare.
– Det är bara cirka fem procent som inte är registrerade i tre år i gymnasieskolan om man slår samman nationella program och introduktionsprogram. Men många elever går kvar och åker studentflak även om man inte har klarat utbildningen fullt ut. De hoppar inte av i egentlig mening

Statistiken från Skolverket visar också på stora skillnader mellan könen. Kvinnor uppnår i större utsträckning examen inom tre år på de högskoleförberedande programmen. Störst skillnad är det på samhällsvetenskapsprogrammet. Här tar 81,0 procent av kvinnorna examen på tre år jämfört med 71,8 procent av männen.
– Elever som tillhör ett underrepresenterat kön har en tendens att avbryta utbildningen eller byta program. Det finns en risk att de kan känna sig marginaliserade, tyvärr.

Alla artiklar i temat Avhoppare (10)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com