Läs senare

Färre klarade yrkesexamen

Färre yrkeselever tog studenten i rätt tid när första kullen lämnade GY 2011 i år, jämfört med året innan. Det visar nya siffror från Skolverket.

18 Dec 2014

När Alliansen gjorde om gymnasieskolan 2011 var en tanke att fler skulle klara av sin yrkesexamen på tre år. Så har det inte blivit hittills.

Bland den första kullen yrkeselever som gick ut GY 2011 efter tre års pluggande i somras var det 66 procent som plockade ut sin yrkesexamen. Året innan var andelen 74 procent, visar färsk statistik från Skolverket.

En annan förändring som genomfördes i den nya gymnasieskolan var slopad obligatorisk högskolebehörighet. Numera är det frivilligt för yrkeseleverna att läsa de ämnen som ger behörighet till högre studier.

Skolverkets siffror visar att fyra av tio yrkeselever som gick ut i somras valde att läsa in en grundläggande högskolebehörighet.

Hur eleverna väljer att göra med behörigheten varierar stort mellan programmen. På Fordons- och transportprogrammet var det tolv procent av studenterna som hade en högskolebehörighet i sina examenspapper. Bland vård- och omsorgsstudenterna var motsvarande andel 73 procent.

ur Lärarförbundets Magasin