Ingår i temat
Tema: Status
Läs senare

Få yrkeslärare får karriärtjänst

Svenska och historia är vanligaste ämnena bland förstelärare på gymnasiet. På plats 39 kommer det första yrkesämnet.

28 Okt 2016

Tidningen Gymnasiet har tagit reda på vilka behörigheter som är vanligast bland totalt 3 250 förstelärare i gymnasieskolan. Svenska ligger i topp med 884 lärare. Sedan följer i turordning historia, engelska, matematik och samhällskunskap.

Det första yrkesämnet på listan är service och bemötande med 57 förstelärare. Det placerar ämnet, som finns på turism- och hotellprogrammet, på 39:e plats i ämneslistan.

Över huvud taget är det ovanligt att förstelärare har behörigheter i ämnen som är specifika för yrkesprogram. Några exempel är vård och omsorg med 40 lärare, ellära 23, naturbruk 16, våningsservice 6, lackeringsteknik 2 och golvläggning där det bara finns en förstelärare.

Peter Olsson är yrkeslärare och ordförande i Lärarförbundets referensorgan för gymnasieskolan. Han menar att statistiken över förstelärarnas ämnesbehörigheter kan förklaras av de satsningar som gjorts i skolan.

– Förstelärare infördes i samband med att skolan skulle stärka språk och matematik. Därför blir gymnasie­gemensamma ämnen vanligast. Kanske tyckte man också att karaktärsämnena var lite av ett självspelande piano, säger Peter Olsson.

Han anser att fler yrkeslärare borde utses till förstelärare. För att kunna få chansen krävs att de är behöriga och har ansökt om legitimation. Samtidigt är han lite kluven till den status som uppdraget ger.

– Pengarna ger status men det finns också problematik i att vara förstelärare. Många får inte nedsättning i sin tjänst för att specifikt arbeta med utveckling. De måste springa snabbare och riskerar att bli utbrända. 

Antal förstelärare per ämne

Svenska 884

Historia 618

Engelska 598

Matematik 592

Samhällskunskap 531

Psykologi 146

Konst och kultur 96

Hantverk 33

Entreprenörskap 30

Träningslära 12

Måleri 9

Hundkunskap 5

Turism 1

 

Så har vi fått fram statistiken: 

Skolverkets register över förstelärare har samkörts med legitimationsregistret över gymnasielärarnas behörigheter.

Alla artiklar i temat Tema: Status (8)

ur Lärarförbundets Magasin