Ingår i temat
Fokus: Avhoppare
Läs senare

”En kritisk period framför oss”

Hårdnande konkurrens om gymnasieplatserna och många nyanlända elever. Skolverket befarar att avhoppen kommer att öka.

27 Maj 2016

Illustration: Aron Landahl

Antalet elever i gymnasieskolan har minskat under många år i takt med krympande elevkullar. Men nu vänder det och under de kommande åren kommer eleverna bli fler. Därmed ökar också konkurrensen om platserna på gymnasieprogrammen. Och med ökad konkurrens kommer fler elever att få nöja sig med sitt andrahandsval, förklarar Thomas Furusten på Skolverket.
– Det kan minska elevernas motivation och göra att de byter program i större utsträckning, vilket i sin tur kan leda till längre utbildningstid och fler avhopp.

Samtidigt sker en stor tillströmning av nyanlända elever i spåren av höstens flyktingvåg. Många av dem är i gymnasieåldern och hamnar på det snabbt växande programmet språkintroduktion. Nära 19 000 ungdomar eller sex procent av alla gymnasieelever gick på språkintroduktion hösten 2015. Men de siffrorna kan vara mångdubblade redan till nästa läsår på grund av det stora inflödet av nyanlända elever.

Tanken är att språkintroduktion ska vara en språngbräda vidare till de nationella programmen och i bästa fall en gymnasieexamen. Men det fungerar bara för en bråkdel av dem som går där, konstaterar Thomas Furusten, som har skrivit Skolverkets rapport om programmet.

– Av dem som började 2011 var det bara knappt 10 procent som hade avslutat ett nationellt program fyra år senare, berättar han.

De som lyckas är de som redan har en gymnasieutbildning i bagaget och är duktiga på engelska. Övriga får det tufft, enligt Thomas Furusten.

– Våra förväntningar är nog väl högt satta i många fall. Det är mycket svårt att komma hit som 16-åring, lära sig svenska, komma in på ett nationellt program och slutföra det inom rimlig tid.

Systemet fungerar helt enkelt inte för det stora flertalet. Men Skolverket ger inga förslag på lösningar. Bollen ligger hos politikerna men det har inte kommit några nya direktiv från det hållet, enligt Thomas Furusten.

– Det föreslås inga förändringar i vårpropositionen och gymnasieminister Aida Hadzialic har uttryckt att hon har förtroende för det nuvarande systemet, säger han.

Skolverket räknar med att problemen med språkintroduktionen kommer att försämra genomströmningen för hela gymnasieskolan.

Detta sker samtidigt som den svenska skolan lider av en akut lärarbrist.

– Det är kritisk period vi har framför oss, säger Thomas Furusten.
 

ur Lärarförbundets Magasin