Läs senare

Elevhälsan tiger inte still

28 Okt 2016

Nästan hälften av gymnasieskolorna får kritik av Skolinspektionen för brister i elevhälsan. Nästan hälften. Det är riktigt uselt.
Elevhälsan ska enligt skollagen arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Den ska bestå av skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Tillsammans ska de bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Enligt Skolinspektionen är en vanlig brist att psykologtider köps in endast vid behov, vilket innebär att psykologen inte kan arbeta förebyggande. Ett annat problem är att specialpedagoger inte finns på plats i det dagliga arbetet.

Det som händer när elevhälsan inte fungerar syns tydligt i statistiken över avhopp och psykisk ohälsa. Det är något som ingen politiker, rektor, privat huvudman eller tjänsteman borde ta lätt på.

Det gör inte heller Skolinspektionen. Nära en tredjedel av de vitesbeslut som myndigheten fattade 1 januari 2015–30 juni 2016 handlade om elevhälsan. Generaldirektör Helén Ängmo beskriver i en krönika brister som ”oroväckande”.

Samma Helén Ängmo presenterar i dagarna utredningen En attraktiv gymnasieutbildning för alla. I den granskas allt från programstruktur till betygssystem och rätten till högskolebehörighet. Utredningen ska också se över bestämmelserna om stödåtgärder. Jag hoppas att förslagen blir både konkreta och vassa, så att eleverna får en verklig chans att klara gymnasiet med framtidstro och hälsa i behåll. I nästa nummer granskar vi utredningens analyser och slutsatser – missa inte det!

ur Lärarförbundets Magasin