Ingår i temat
Lärare som leder
Läs senare

”Eleverna behöver bekräftelse”

LedarskapAtt få eleverna på Angeredsgymnasiet att känna sig sedda är målet. Petra Elio har fått pris för sitt engagerade ledarskap.

av Per Bengtsson
13 Dec 2017
13 Dec 2017
Foto: Nicke Johansson

Vad är det första du tänker på när du hör begreppet ledarskap i klassrummet?
– Att alla lärare ska vara ledare. Om man vågar ta ledarskapet så blir det bra undervisning. Då får man med sig eleverna.

Vad utmärker ditt eget ledarskap?
– Engagemang, relationer och mod. Jag pratar ofta om vikten av att känna sig sedd. Det är viktigt för alla, även lärare. Om jag inte har varit på jobbet så uppskattar jag om en kollega uppmärksammar att jag varit borta och säger välkommen tillbaka. Detsamma gäller eleverna. ”Jag saknade dig när du var borta, vad roligt att du är tillbaka.” Eller tvärtom: ”Vad roligt att ni är här varje dag!”.

Hur märks ditt engagemang?
– Att jag är aktiv på lektionerna, förklarar vad som ska hända, går runt och är närvarande. Att ha djupa kunskaper i sitt ämne skapar ett engagemang, man blir entusiastisk och lycklig av att undervisa i det. Men jag försöker att inte stå vid whiteboarden för länge, då tappar jag elevernas uppmärksamhet.

Hur bygger du relationer?
– Som lärare ska jag leda eleverna mot ett mål, men alla elever har inte samma mål och vissa upplever hinder på vägen. Då måste jag känna till de hindren för att kunna hjälpa eleven. Jag försöker verkligen ta mig tid att lyssna. Sedan är jag noga med att erbjuda struktur genom repetition. Vad gjorde vi senast? Vad ska vi göra i dag? De didaktiska frågorna – vad, hur och varför? – ska vara en röd tråd i min undervisning.

Du kom in på lärarutbildningen direkt efter gymnasiet och var bara fem år äldre än eleverna när du började jobba. Hur påverkade det ditt ledarskap?
– Det var nog en fördel. Relationerna blev enklare. Jag kunde säga att ”jag förstår, det var inte så länge sedan jag gick i gymnasiet”. Ibland fick jag nästan veta för mycket om elevernas fritid och sa ”stopp, det där hör till ert tjejsnack”.

Hur har ditt ledarskap utvecklats sedan dess?
– Jättemycket. Det tog tid att hitta sig själv i lärarrollen. I dag känner jag mig starkare och modigare. När jag fick ledarskapspriset Kompassrosen för två år sedan stod det i motiveringen att mitt ledarskap visar på omtanke, modiga val och att man som lärare kan förändra människors liv. Det borde fler lärare få höra.

När utmanades ditt ledarskap senast?
– Nu är det faktiskt ett år sedan jag undervisade. Just nu är jag utbildningsledare på Angeredsgymnasiet och innan det var jag projektledare och föräldraledig. Jag tänker att lärares ledarskap utmanas dagligen. Det är vardag att eleverna gör andra saker än det läraren vill, till exempel inte lyssnar när en klasskamrat pratar.

Hur hanterar du det som ledare?
– Om eleverna inte bättrar sig efter flera tillsägelser brukar jag prata med dem enskilt, så att de inte känner sig utpekade. Då försöker vi ringa in problemet tillsammans. Det är ett sätt att få eleven att känna sig sedd. Oftast leder det till en förbättring.

Alla artiklar i temat Lärare som leder (8)

ur Lärarförbundets Magasin