Läs senare

Elev som undervisar gör begreppen enklare

ForskningNär gymnasielärare tar hjälp av äldre elever kan undervisningen utvecklas och förbättras. Det visar Felix Schultzes forskning om coteaching.

26 okt 2018
Illustration: Aron Landahl

På Kattegattgymnasiet i Halmstad, där Felix Schultze är ämneslärare i kemi och biologi, använde man sig för några år sedan av metoden Supplemental Instructions, eller samverkansinlärning som det kallas på svenska.
– Det är ett frivilligt komplement till övrig undervisning som går ut på att äldre gymnasieelever guidar och stöttar yngre elever i deras inlärning, säger Felix Schultze.

Metoden visade sig ha positiv inverkan, bland annat på studieresultatet. Felix Schultze blev nyfiken på att ta reda på varför. När han senare kom in på en forskar­skola valde han att fördjupa sig i det.

Eftersom enbart elever är närvarande i samverkansinlärning missar lärarna vad det är som egentligen sker. Felix Schultze ville därför ta det hela ett steg längre och låta lärare och äldre elever arbeta sida vid sida, i så kallad coteaching.
– Det kan ge oss lärare nya insikter och redskap för hur vi kan utveckla vår undervisning.

Många begrepp inom såväl kemi som många andra ämnen kan ha över 100 år på nacken.

I studien följde Felix Schultze en erfaren kemilärare och hennes naturvetarettor. Under tio veckor samarbetade läraren med två elever som gick samma program i årskurs tre.
– Jag valde att följa dem under momentet kemisk bindning. Det är ett område då många för första gången stöter på utmaningar inom kemin.

Vem?

Felix Schultze är ämneslärare i kemi och biologi och arbetar på Kattegattgymnasiet i Halmstad.

Vad?

Licentiatavhandlingen Coteaching chemical bonding with Upper secondary senior students – A way to refine teachers’ PCK.

Hur?

Två gymnasieelever fick samarbeta med en lärare. Lektionerna filmades och planeringar och utvärderingar spelades in.

Felix Schultze observerade och filmade såväl undervisning som planerings- och utvärderingssamtal. Han konstaterade att de äldre eleverna var viktiga för de yngre elevernas förståelse av olika begrepp. Ett konkret exempel är ordet elektronegativitet. De äldre eleverna hade färskt i minnet att de själva hade haft svårt att förstå det några år tidigare och uppmärksammade läraren på det.
– Många begrepp inom såväl kemi som många andra ämnen kan ha över 100 år på nacken. De myntades av forskare som levde i ett helt annat samhälle och kan därför vara svåra att relatera till för dagens ungdomar. Det kan vi lärare, som kanske precis som jag har undervisat i vårt ämne i 30 år, glömma bort.

Flera av eleverna kunde inte ta till sig fenomenet bakom begreppet eftersom de hakade upp sig på ordet i sig, visar Felix Schultzes analyser.
– När läraren insåg det kunde hon, med hjälp av de äldre eleverna, förklara på nya sätt.

En annat resultat i studien är att coteaching kan leda till nya undervisningsmetoder. I gruppen som Felix Schultze följde kom de äldre eleverna med idén att arbeta med rollspel för att illustrera hur olika typer av atomer dras till varandra.
– Läraren var först skeptisk. Det var utanför henne komfortzon och hon befarade kaos. Men sedan lät hon sig övertygas och var efteråt mycket entusiastisk. Nu använder hon sig av rollspel på egen hand.

Att även kroppsligt få uppleva det kemiska fenomenet var viktigt för elevernas förståelse. Dessutom blev det ett avbrott där de fick röra på sig, vilket gynnade inlärningen. Rollspelet blev också ett annorlunda inslag som eleverna senare kom ihåg.

Felix Schultze konstaterar att såväl läraren som de yngre och äldre eleverna lärde sig mycket. I de många samtalen mellan läraren och de äldre eleverna kom det fram att det fanns flera begrepp som även dessa elever hade missuppfattat under tidigare skolår.
– Det visar hur oerhört viktigt det är att alltid och på olika sätt förklara ämnesspecifika ord så att alla förstår.

Han slutsats är att coteaching ger effekt för samtliga inblandade. Särskilt framgångsrikt är det i begreppsrika ämnen, som fysik, kemi, samhällskunskap, biologi och ekonomi.
– Man behöver inte ha äldre elever med i undervisningen hela tiden, utan kan göra precis som här: ta stöd av dem under vissa extra utmanande och begreppsrika moment.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com