Läs senare

Drömmen att lyfta även de duktigaste

av Britt-Marie Carlsson
27 Okt 2017
27 Okt 2017

En av mina viktigaste uppgifter som lärare är att hjälpa eleverna så att de klarar kunskapskraven och når målen, oavsett alla olika svårigheter som kan finnas i en klass. Tillsammans med eleven, vårdnadshavaren (om eleven inte är myndig) och specialpedagogen görs en individuell studieplan för dem som behöver extra stöd och hjälp på olika sätt.

I en klass med cirka 30 elever kan det finnas många individuella studieplaner som ska följas för att eleven utifrån sin egen förmåga ska kunna nå kursens mål. Bara här har jag som lärare mycket att förhålla mig till i planering och utförande av lektioner, specialutformade prov, placering i klassrummet, anpassad lektionstid och mycket mera.

Trots att detta hör till en lärares vardag och att vi ofta slår knut på oss själva för att hjälpa alla elever så känner jag att det finns en grupp elever som glöms bort: elever som når målen – och det ibland med råge – men som skulle kunna nå ännu högre med rätt hjälp och handledning. När ska jag hinna med dem? Hur gör jag för att stötta dem som har det svårt och samtidigt motivera dem som har förmågan att nå ännu högre? Hur ska jag få alla elever att utvecklas utifrån var just de befinner sig?

När man inte blir utmanad och själv märker en utveckling så är det lätt att tröttna.

När man inte blir utmanad och själv märker en utveckling så är det lätt att tröttna, man ser inte någon vinning i att träna ännu mer på moment som man redan gjort. Att våga ge sig in i det okända och växa både i ämnet och som person är svårt utan handledning.

Britt-Marie Carlsson

Gör: Undervisar i frisörkurserna på hantverksprogrammet samt är förstelärare inom ikt.

Arbetsplats: Nobelgymnasiet i Karlstad.

Detta vill jag också kunna arbeta med, få tid till, tid att stötta de elever som redan kan en uppgift att bli ännu bättre på den. Få se glädjen i dessa elevers ögon när de ”fattar” och går från ”med viss säkerhet” till ”med säkerhet” i betygskriterierna.

På vår skola har vi resurstid i alla ämnen, den tiden får lärarna oftast ägna åt de elever som av olika orsaker inte når målen för E. Vi skulle också behöva extra tid för elever som vill lära sig mer och nå högre, få ett högre betyg (jag vet att de får gå på resursen men de är inte prioriterade).

Jag ser hur viktig apl-platsen är för många av dessa elever, har de en plats där de får rätt stöttning och frihet i att växa så utvecklas de ändå och når de högre kunskapskraven. För att fler elever ska kunna växa och utvecklas behöver vi mera tid/resurser både i skolan och till apl-besök och handledning. Att ha tillgång till bra apl-platser med duktiga handledare är i dag ännu viktigare än tidigare både för de elever som kämpar med att klara ett E och för de elever som behöver det lilla extra för att ta steget högre i sin kunskap.

Bra handledare kan påverka, utmana och utveckla våra elever på ett positivt sätt som vi i skolan kanske inte riktigt kan/hinner som skolan ser ut i dag.

ur Lärarförbundets Magasin