Läs senare

Digital dialog om apl sporrade eleverna

ForskningSnabb respons och möjlighet att få inblick i flera arbetsplatser. Det är några fördelar med digital dialog under apl, visar en studie av läraren Gunilla Berg Christoffersson.

av Björn Andersson
09 feb 2018
09 feb 2018

Gunilla Berg Christoffersson, som är lärare på vård- och omsorgsprogrammet, har studerat hur digital dialog kan användas när eleverna ska reflektera över sitt lärande. Eleverna har använt en digital plattform under arbetsplatsförlagt lärande (apl) i äldreomsorgen och i verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Vilka fördelar finns det med digital dialog under apl?
– Man kan få en direkt återkoppling på sina inlägg och det man reflekterar över. I de grupper jag studerade ingick fyra elever i varje grupp, en handledare och en lärare. Eleverna var på olika arbetsplatser och kunde då ta del av det som klasskamraterna upplevde och skrev från sina respektive praktikplatser. De kunde få bekräftelse på att andra tänker på samma sätt, alternativt se att det går att utföra arbetsuppgifter på andra sätt.

Vilka är nackdelarna jämfört med att använda traditionella dagböcker?
– De som har svårare för att formulera sig i skrift kanske inte vågar skriva så mycket i en digital dialog eftersom de vet att andra elever läser. Läraren har ett stort ansvar för att se till att alla kommer i gång och att få till diskussioner. Man kan dock välja att ha dialog mellan enbart en elev och en handledare.

Det viktiga är att eleven reflekterar, men visst finns det fördelar digitalt. Man kan vara flera som diskuterar, får direkt respons och kan ställa frågor.

Finns det en risk att negativa kommentarer hämmar eleverna?
– Även här har läraren ett stort ansvar att förmedla hur bra feedback går till. När jag gjorde studien var det aldrig några negativa kommentarer, eleverna var schyssta mot varandra med glada tillrop och smajlisar. Kompisarna kände att de gjort något bra och denna uppmuntran ledde till att de ville fortsätta skriva nya inlägg. Även de frågor som eleverna ställde till varandra påverkade dialogen på ett positivt sätt.

Eleverna valde ofta att reflektera över känslomässiga händelser. Kan du ge något exempel?
– Det var en elev som blev upprörd över att personalen inte svarade direkt när en brukare larmade. Personalen hänvisade till att personen brukade larma och att det nog inte var så bråttom. Efter den här händelsen blev det reflektioner om vem personalen var till för. En annan elev blev upprörd över det här med självbestämmande när en brukare inte fick äta maten på rummet.

Borde all reflektion från apl ske digitalt?
– Det viktiga är att eleven reflekterar, men visst finns det fördelar digitalt. Man kan vara flera som diskuterar, får direkt respons och kan ställa frågor.

Vilka vinster gav den här studien för dig som lärare?
– Det är ett bra tillfälle för mig att reflektera över mitt läraruppdrag, att använda forskning och väl underbyggda källor i det dagliga arbetet i skolan. Det är en fantastisk möjlighet att få delta i forskarstudier. Jag gjorde min licentiatuppsats inom ramen för forskarskolan.

Vem?

Gunilla Berg Christoffersson, lärare på vård- och omsorgsprogrammet och lektor vid Kalmarsunds gymnasieförbund.

Vad?

En studie om digital dialog under apl. En version av uppsatsen finns publicerad i boken Yrkesdidaktikens mångfald (Lärarförlaget).

Hur?

Totalt 26 elever har delats in i fyra grupper och reflekterat över erfarenheterna på sina apl-platser. I varje grupp har det funnits en lärare och en handledare.

ur Lärarförbundets Magasin