Läs senare

Delad läsglädje

LitteraturVarje månad diskuterar lärare och bibliotekarier nyskriven ungdomslitteratur i Den digitala bokcirkeln på Facebook. Initiativtagare är Jenny Edvardsson på Wendesgymnasiet.

av Per Bengtsson
14 sep 2018
14 sep 2018

Läsintresset i kombination med en längtan efter att få utbyta tankar om texterna var det som fick Jenny Edvardsson att starta Den digitala bokcirkeln vårterminen 2016. På Wendesgymnasiet i Kristianstad, där hon jobbar som svensklärare på yrkesprogram, var det bara hon själv och bibliotekarien som delade intresset för ungdomsböcker. Jenny sökte ett utvidgat kollegium och fann över 1 500 personer till Facebookgruppen.

Varje månad kommer medlemmarna – genom omröstning – överens om en roman som under en vecka diskuteras i olika trådar.
– Jag brukar förbereda och lägga ut diskussionsfrågor i fem-sex dagar. Sedan kan alla vara så delaktiga som de vill eller har möjlighet till, säger Jenny Edvardsson, som delvis administrerar gruppen inom ramen för sitt försteläraruppdrag med inriktning mot läsning, språkutveckling och digital teknik.

Från början var tanken att bokcirkeln skulle bygga på videosamtal.

Majoriteten av medlemmarna är lärare eller bibliotekarier. De flesta är verksamma i Sverige eller Finland, och en av poängerna med att ha en digital bokcirkel är just att man kan sitta i olika länder och välja när man vill skriva sina kommentarer. Vissa nöjer sig med att bara läsa och gilla andras inlägg.
– Från början var tanken att bokcirkeln skulle bygga på videosamtal, men det hände alltför ofta att folk blev sjuka eller kallades till möten, så vi gick över till skriftliga samtal, förklarar Jenny Edvardsson.

Jenny Edvardsson.

Hon är van att hålla i bokcirklar med sina elever. Ofta använder hon Aidan Chambers modell, som utgår ifrån den personliga läsupplevelsen. Fyra frågor står i centrum: Vad gillade du med boken? Vad ogillade du? Vilka frågetecken uppstod? Och vilka mönster kunde du urskilja i texten? Ibland är det just de frågorna som diskuteras i Den digitala bokcirkeln, men ofta finns det annat som är mer naturligt eller intressant att ta upp.
– När vi läste The hate U give av Angie Thomas fokuserade jag på motsatspar eftersom det handlar så mycket om motsättningar mellan till exempel fattiga och rika, säger Jenny Edvardsson.

Målet är att medlemmarna i gruppen ska få inspiration och tips till sin undervisning. Bland annat genom att dela diskussionsfrågor som kan användas under boksamtal i klassrummet. Tanken är att böckerna ska passa lite äldre elever i högstadiet, gymnasiet, vuxenutbildning och sfi, förklarar Jenny Edvardsson. Hon vet inte om någon i gruppen testat att ordna digitala bokcirklar med elever, men hon vet att möjligheten har diskuterats. Med sina egna elever föredrar hon boksamtal ”live”.
– Då kan jag pusha dem som behöver stärkas. Jag tror att eleverna föredrar att ha boksamtal i 45 eller 60 minuter och sedan släppa det. Men för oss i gruppen ger det möjlighet till reflektion och fördjupade följdfrågor när samtalet pågår i en hel vecka.

Höstterminen i Den digitala bokcirkeln drog i gång i augusti med årets Alma-pristagare Jacqueline Woodsons bok Brun flicka drömmer. Den som är intresserad av att delta framöver kan söka inträde i den slutna Facebookgruppen.
– Jag har träffat några av medlemmarna på konferenser och föreläsningar. När jag stöter på engagerade lärare brukar jag tipsa dem om att gå med, säger Jenny Edvardsson.

Bokprat på Bokmässan

Jenny Edvardsson deltar i två seminarier på Bokmässan i Göteborg 27–30 september.

Fredag 14.00–14.20: Könsroller och identitet i tonårsromanen, med författarna Christina Herrström och Melody Farshin.

Fredag 16.00–16.45: Digitaliseringens möjligheter. Panelsamtal om tekniken i undervisningen.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com