Ingår i temat
Över ämnesgränserna
Läs senare

De flyttar ut skolan i verkligheten

Över ämnesgränsernaTorekällskolans elever hjälper flyktingar och sjön Bolmen blir klassrum i Lund.

av Enikö Koch
26 okt 2018
26 okt 2018
Eva Bide.

Torekällskolans elever hjälper flyktingar på plats

Ett tema om biståndsarbete, som spänner över flera program, avslutas med att eleverna samarbetar med en biståndsorganisation på ett flyktingläger i Europa.

Eva Bida, förstelärare i idrott och hälsa på Torekällgymnasiet i Södertälje, har varit med och drivit utvecklingen mot ett nytt ämnesövergripande arbetssätt.

Vad går biståndsprojektet ut på?
– Temat i årskurs tre är företagsamhet och socialt entreprenörskap och inom det fördjupar sig vissa elever i bistånd. Nu är de i fasen då de samlar in pengar. Sedan ska de åka iväg och genomföra ett projekt på ett flyktingläger, baserat på verkliga behov. Eleverna som åker är från samtliga program – vårdeleverna ska arbeta med sitt yrke på plats, byggeleverna med sitt, och så vidare. Det är första gånger vi gör det här, så det blir spännande att följa!

Hur fungerar ert nya arbetssätt?
– Vi jobbar ämnesövergripande med alla kurser och har flera teman varje år. Om vi har tema hälsa så jobbar vi med det i alla ämnen. Vi skriver exempelvis hälsotexter i svenskan och gör engelska presentationer.

Vad har det resulterat i?
– Måluppfyllelsen har höjts jättemycket. Det är jättekul att se hur eleverna utvecklas och klarar målen. Jag har ibland nått E med alla mina elever redan i februari-mars på en kurs, sedan handlar allt bara om att höja betygen. Arbetssättet har också minskat arbetsbördan både för elever och lärare.

Varför är det så framgångsrikt, tror du?
– Eleverna förstår på ett annat sätt vad de behöver kunskaperna till. De får repetera samma sak i flera ämnen. Vi har haft svaga elever, vissa har inte haft så bra självförtroende från grundskolan och flera har också svårigheter med svenska språket. För att nå dessa elever och få dem motiverade behövde vi jobba på ett nytt sätt.

Vad betyder det för er lärare?
– Arbetsbelastningen har sjunkit och det kollegiala lärandet har ökat. Vi vet vad de andra håller på med eftersom vi jobbar med samma tema, och alla klassrum kan nästan ha öppna dörrar. Det är också lättare hoppa in och vikariera för varandra när någon blir sjuk.

Är det något ämne som har varit svårare att få in?
– Matematiken har varit svårast, där vissa moment får gå utanför våra teman. Men vi har räknat kalorier och gjort ritningar i matematiken också, som varit kopplade till temaarbetet.

 

Carina Hellström.

Sjön Bolmen blir klassrum för Polhemskolans tvåor

Varje år deltar flera klasser från naturvetarprogrammets årskurs två på Polhemskolan i Lund i en studieresa till sjön Bolmen, anordnad av Sydvatten. Carina Hellström, arbetslagsledare och lärare i kemi, tycker att vatten är ett passande tema för ämnesövergripande arbete.

Vad får eleverna lära sig vid sjön?
– Vi delar in oss i grupper om 17–18 elever som får gå runt till tio olika stationer under två dagar, och som tar upp olika frågor om vatten. Stationerna leds av personer knutna till Sydvatten, men även forskare från Lunds universitet. Det kan handla om konflikter i världen om vatten, hur man renar vatten, djurlivet i Bolmen, hur många ord i språket som innehåller vatten och annat.

Hur får ni in olika ämnen?
– I första hand följer biologiläraren med på resan, men även engelsk- och svenskläraren är med i temaarbetet. I anslutning till studieresan får eleverna göra en miljöundersökning i biologikursen, som är kopplad till vatten. Då skriver de en rapport med bland annat ett abstract på engelska om vattenprojektet. Läraren i svenska är också med i arbetet med slutrapporten. Tidigare år, när det har passat med schemat, har även samhällskunskapsläraren varit med. I stort sett alla ämnen skulle kunna kopplas till temat vatten. Det som begränsar är hur kurserna ligger.

Vad ser du för fördelar med arbetssättet?
– Eleverna får ett helhetsperspektiv, som att känna att naturvetare inte klarar sig utan exempelvis samhällsvetare. För hur kommer vattnet ner från Bolmen till Skåne? För det behövs infrastruktur och samhällsplanering. Jag tror också att det blir en mer seriös känsla kring projektet, när eleverna känner att vi lärare samarbetar för ett så bra resultat som möjligt.

Hur är du som kemilärare inkopplad?
– Jag är med på resan som arbetslagsledare, men jag kan också fördjupa vattenfrågorna i kemin, när eleverna kommer upp i årskurs tre.

Vad önskar du att det ska ge för effekt?
– Jag hoppas att fler elever ska fastna för vattenfrågor. Jag har hört från Lunds tekniska högskola att det behövs fler naturvetare med intresse för ämnet.

Alla artiklar i temat Över ämnesgränserna (7)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com