Ingår i temat
Valår i klassrummet
Läs senare

Därför vill de in i skolan

Valår i klassrummetVärva medlemmar till ungdomsförbundet och informera om sin politik. Det är några av poängerna med att besöka skolor, enligt partierna.

av Björn Andersson
05 apr 2018
05 apr 2018

1. Arbetar ni för att komma in på skolor inför valet?
2. Hur ser ni på värdet av skolbesök?
3. Vad tycker ni om att rektorn kan säga nej till partier?
4. Många elever är inte röstberättigade. Är det ändå viktigt att besöka skolor?

Ulrika Carlsson, Centerpartiet

Ledamot i riksdagens utbildningsutskott

 1. Ja, vi brukar vara ute på många gymnasieskolor och högstadieskolor varje år men alldeles särskilt mycket ett valår. Både Centerpartiet och Centerpartiets ungdomsförbund prioriterar att möta unga människor för att diskutera demokrati och politik.
 2. Det har ett stort värde. Många lärare i till exempel samhällskunskap är engagerade och vill gärna att politiker från olika partier gör besök, antingen samtidigt eller var för sig. Det blir ett bra tillfälle för eleverna att vara aktiva med förarbete och frågor. Jag besöker själv många olika gymnasieskolor i min valkrets i Skaraborg.
 3. Jag tror att de flesta rektorer ser värdet av att demokratins förutsättningar och de politiska partiernas ideologier och prioriterade frågor tydliggörs för eleverna. Men jag har samtidigt respekt för att man vill göra det på sitt sätt och ibland händer det tyvärr att en rektor känner sig nödgad att säga nej.
 4. Ja. Det är alltid värdefullt att besöka skolor och diskutera vår demokrati.

Erik Bengtzboe, Moderaterna

Ledamot i riksdagens utbildningsutskott

 1. Ja. Skolan är den naturliga samlingsplatsen för unga och därmed en väldigt viktig plats för det politiska samtalet. Det är främst Moderata ungdomsförbundet som besöker skolor och det är oftast deras representanter som deltar i de debatter som arrangeras på skolor. Ungdomsförbundet brukar lyfta fram att det ofta är svårt att få tillåtelse att besöka skolor och försöker föra en dialog med skolorna samt opinionsbilda om vikten av att även elever får ta del av det politiska samtalet.
 2. Att träffa olika partier och de politiska ungdomsförbunden ger eleverna en bra chans att lära sig hur demokratin fun­gerar i praktiken och diskutera frågor som berör dem.
 3. Vi tycker att det är bra att lagen har förtydligats och förhoppningsvis kommer den att verka som ett gott stöd till rektorerna.
 4. Det är värdefullt att förklara för unga hur de kan påverka samhället redan innan de är röstberättigade. Och unga förtjänar att få göra sina röster hörda, även om de inte har rösträtt ännu. Vårt ungdomsförbund erbjuder en rad aktiviteter för unga med allt från föreläsningar till möten med lokala politiker och kampanjer.

Lena Hallengren, Socialdemokraterna

Före detta ordförande i riksdagens utbildningsutskott, numera barn-, äldre- och jämställdhetsminister

 1. Ja. Det är främst vårt ungdomsförbund SSU som genomför skolbesök. Syftet med dessa besök är både att informera och att engagera.
 2. De politiska ungdomsförbunden spelar en viktig roll i att säkerställa att ungas röster hörs och bidrar till att bredda möjligheten till demokratiskt deltagande. Det gäller inte minst för de ungdomar som annars kanske inte kommit i kontakt med politiskt engagemang.
 3. Vi tror att det är värdefullt för såväl eleverna som för demokratin att politiska partier får möta elever i skolan. Samtidigt är skolan ingen allmän plats som partier har fritt tillträde till. Rektor och lärare vet bäst hur utbildningen ska utformas. Därför är det bra att rektorn är den som beslutar om politiska partier ska bjudas in. Om skolan begränsar antalet partier, är det också viktigt att detta görs på objektiv grund, exempelvis att alla partier som är representerade i riksdagen bjuds in.
 4. För oss är politisk information i skolan en viktig fråga, vilket är anledningen till att regeringen under förra året presenterat ett förslag som tydliggör reglerna och som riksdagen nyligen beslutat om.

Aron Etzler, Vänsterpartiet

Partisekreterare

 1. Ja, vi vill ta så många debatter som möjligt. I huvudsak gör vi det genom vårt ungdomsförbund.
 2. Vi tycker att det är viktigt. Jag blev själv medlem i vårt ungdomsförbund genom ett besök i min skola.
 3. Vi ställer oss bakom rektors möjlighet att bjuda in och även neka politiska partier till skolan. Men vi vill att de politiska ungdomsförbunden och Elevorganisationen ska vara involverade i diskussionerna och planeringen. Jag är tämligen säker på att vi fått nej någon gång.
 4. Ja, vi ser det inte så kortsiktigt. Vi vill föra en debatt och prata med många unga som är under rösträttsåldern. De är också en del av samhället.

Stefan Jakobsson, Sverigedemokraterna

Ledamot i riksdagens utbildningsutskott

 1. Ja, i den mån det är möjligt med tanke på att det finns många skolor och att vi inte hinner täcka alla. Vårt ungdomsförbund Ungsvenskarna jobbar mycket med skolbesök och är med i debatter. Vi har också skapat en app om vår politik från a till ö som visar vad vi tycker i olika frågor. Den kan bland annat användas av elever.
 2. De är otroligt viktiga, för att eleverna ska bli införstådda med vad de politiska partierna tycker i olika frågor och kan bilda sig en egen uppfattning. Skolbesök ger också eleverna en inblick i hur vår demokrati fungerar.
 3. Det har hänt tidigare att skolor sagt nej till oss bland annat för att det uppstått hotfulla situationer. I de fallen har nog rektorn tagit rätt beslut. I år hoppas jag på en ren valrörelse och nu är det bättre reglerat, att rektorn avgör vilka partier som ska bjudas in i skolan. Men det måste ske på objektiv grund och vi hoppas naturligtvis att demokratin får råda i en bred debatt med alla partier.
 4. Definitivt. Vi talar mycket om demokrati och det är viktigt med de kunskaperna för barn och unga. Jag har själv arbetat som lärare i 15 år och demokratifrågor passar väl in i undervisningen, inte minst i SO-ämnena.

Elisabet Knutsson, Miljöpartiet

Ledamot i riksdagens utbildningsutskott

 1. Ja, jag anser att skolbesöken är viktiga under hela mandatperioden, inte bara under valrörelsen. Det ger oss folkvalda en möjlighet att prata om det politiska systemet, den demokratiska processen och berätta hur vi ser på samhällsutvecklingen. Skolan har länge varit en naturlig mötesplats för dialog mellan elever och ungdomsförbund. Jag tror det är en viktig del av demokratins vitalitet.
 2. För utbildningspolitiker finns alltid ett mycket stort värde i att besöka skolor, se verksamheten på plats och lyssna och diskutera med lärare och elever. Jag skulle önska att jag hann med fler skolbesök för det hjälper mig att göra ett bra arbete i utskottet. I valrörelsen ger besöken mig en chans att möta unga väljare, berätta om vår politik, svara på frågor och höra elevernas synpunkter.
 3. Den ordning som nu gäller, att rektor avgör på objektiv grund, tycker jag är bra. Det vill säga – urvalet av politiska partier får inte göras i syfte att utesluta ett visst parti på grund av partiets åsikter. Jag har aldrig blivit nekad att besöka en skola.
 4. Jag vet att eleverna, oavsett ålder, har en stor lust att prata om samhällsfrågor och att få möta dem och höra deras politiska åsikter är mycket värdefullt för mig.

Christer Nylander, Liberalerna

Vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott

 • Det gör vi absolut. Vårt ungdomsförbund arbetar mycket med det och försöker delta i många debatter.
 • Det är viktigt både för oss och för skolan. Det blir en samhällslektion i praktiken och vi får höra elevernas åsikter och tankar.
 • Vi accepterar det upplägg som finns nu där urvalet görs av rektorn.
 • Ja, det är en viktig del i det demokratiska samtalet. Dessutom får de ju rösta någon gång.

Annika Eclund, Kristdemokraterna

Ledamot i riksdagens utbildningsutskott

 1. Ja, vi och vårt ungdomsförbund KDU kommer att delta i så många debatter vi kan. Det är ett bra sätt för oss att få visa vad vi står för och vilka frågor vi vill driva.
 2. Skolbesöken är en chans att träffa unga människor och få berätta för dem om våra förslag för ett bättre samhälle.
 3. Kristdemokraterna ställde sig bakom förslaget om att rektorn ska få besluta om politiska partier ska bjudas in för att medverka i utbildningen. Vi har aldrig blivit nekade att delta.
 4. Även om eleverna ännu inte är röstberättigade finns ett värde i att de får lära sig om demokrati och demokratiska processer. En del av detta är förstås att se en debatt mellan olika partier där man dels får höra skillnader i samhällssyn, dels se att det finns en samsyn kring det demokratiska samhället.

Alla artiklar i temat Valår i klassrummet (9)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com