Läs senare

Dags att rensa upp i träsket!

av Gertrud Svensén
14 dec 2018
14 dec 2018
Gertrud Svensén, chefredaktör.

När Mattias Axelsson, gymnasielärare i Göteborg, frågar sina kollegor om deras arbetsbörda har ökat svarar en klar majoritet ”ja”. För de flesta är det inte undervisningen som är problemet, utan kringuppgifter som administration och mentorskap. Krånglande datorsystem och varumärksbyggande är annat som stjäl tid från kärnuppdraget, skriver Mattias Axelsson i sin krönika.

Kraven på dokumentation har plågat lärarkåren i många år. Svenska lärare ägnar mer av sin tid åt administration och mindre åt undervisning än kollegorna i andra OECD-länder. Skolans huvudmän är också alltför pigga på att begära extra dokumentation av sina lärare, utöver det som styrdokumenten kräver.

Inte minst gäller det i arbetet med betyg och bedömning, temat för detta nummer av Tidningen Gymnasiet. I Skolverkets nya allmänna råd konstaterar myndigheten att digitala system visserligen kan vara ett enkelt sätt att dela information med elever och vårdnadshavare, men att de samtidigt kan innebära en risk för ”överdokumentation”.

Det finns faktiskt inga krav på hur mycket av bedömningarna som ska dokumenteras, eller på hur det ska göras. Det är, poängterar Skolverket, ”läraren som avgör vilken dokumentation som behövs”.

Kanske är det äntligen en ljusning i administrationsträsket som anas?

Vad skulle du helst slippa göra på jobbet? Hör gärna av dig till oss på redaktionen med dina tankar!

ur Lärarförbundets Magasin