Läs senare

Dags att lämna skolans skyddade verkstad

Vi måste börja betrakta sociala färdigheter som något som behöver tränas i skolan, skriver utbildningsledare Bengt Bohm.

11 Feb 2016

Brister i självdisciplin, motivation, uthållighet och punktlighet gör att elever på yrkesprogrammen misslyckas med sina studier. Dessa problem är väl kända bland dem som arbetar inom gymnasieskolan. Men det finns också en föreställning om att man inom byggbranschen och yrkesutbildningarna inte längre skulle vara så nogräknad med ämneskunskaper. Som exempel kan nämnas en artikel publicerad i Byggnads-Arbetaren i oktober förra året. Där framgår att byggbranschens företrädare förmedlar en syn på att eleverna ska komma i tid och visa intresse, och att resten sköter sig självt.
Iakttagelsen är inte ogrundad, men den måste sättas i perspektiv. Ämneskunskaper är till och med viktigare i dag än tidigare, och det är just därför man från företagen efterlyser engagemang och kontinuitet hos dem som de ska vara med och lära upp. Elever som går en byggutbildning måste klara att vara i skolan och på sin praktik. Korttidsfrånvaro, bristande engagemang och sena ankomster utgör de i särklass främsta orsakerna till att elever brister i sitt yrkeslärande.

I en rapport från Ratio, näringslivets forskningsinstitut, från 2012 tillfrågades drygt 8 000 företagsledare om vad de anser vara de främsta skälen till att ungdomar har svårare att få jobb än äldre personer. Hela 90 procent av de tillfrågade svarade att det berodde på negativ inställning, oförmågan att passa tider, och också ovilja till arbete.

De ungas förhållningssätt är en produkt av den miljö de vuxit upp i. Skolan måste verka kompensatoriskt när det gäller att förbereda unga för arbets- och samhällsliv. Vi måste börja betrakta sociala färdigheter som kunskap, som något som behöver tränas på individnivå i skolan.

Gymnasieskolans yrkesprogram tenderar ibland att få ett anslag av skyddad verkstad. Arbetsdagarna i skolornas verkstäder börjar sent och slutar tidigt, arbetstakten är låg och det medför inte alltför smärtsamma påföljder för en elev att komma för sent. Många ungdomar har en orealistisk bild av arbetslivet och verkligheten kommer som en kalldusch vid första praktikperioden.

Yrkeskunskaperna är avgörande för ungdomars jobbchanser, naturligtvis. Men de elever som inte förstår arbetslivets villkor kommer inte att kunna tillägna sig vare sig yrkeskunskaper eller arbetslivserfarenhet. De elever som inte har lärt sig de sociala färdigheterna kommer inte att ge sig själva chansen.

ur Lärarförbundets Magasin