Läs senare

Chefen tålde inte kritiken

AnställningEn lättkränkt chef tog illa vid sig av förbättringsförslagen och vägrade lyssna. När Peter inte gav sig blev han straffad och i praktiken avskedad.

02 jun 2017
Illustration: Robert Nyberg

Peter är en erfaren språklärare. Han har byggt upp program och profiler på skolor, skrivit läromedel och belönats med ett prestigefyllt pedagogiskt pris. I fjol blev han rekryterad till ett gymnasium med hög status. Inledningsvis som vikarie, men överenskommelsen var att tjänsten automatiskt skulle förlängas.
– Jag märkte direkt att det var en fantastiskt bra skola, men att administrationen var illa skött. Jag började med att ligga lågt, men retade mig allt mer på den dåliga informationshanteringen.

Han skrev därför ett pm till sin närmaste chef, biträdande rektor, med ett antal förbättringsförslag.
– Då blev jag uppkallad på ett möte och fick höra att det inte existerade några problem. Men en tid senare började han ändå implementera flera av mina förslag.

Peter beskriver den biträdande rektorn som fåfäng och uppblåst.
– Han älskade att höra sin egen röst och kunde prata i en evighet på våra möten. Han krävde lärare som var underdåniga och berömde honom.

Peters kritiska frågor ledde till både konfrontationer och rena bestraffningar. Bland annat ansökte han om ledighet för att hinna ta hand om begravningen av en nära anhörig i en annan stad, men fick bara den lagstadgade dagen beviljad.
– Jag är en rättfram person, som dessutom är ganska stor rent fysiskt. Jag tror att han kände sig hotad i sin maskulinitet. Han skulle vara alfahannen. Även kvinnliga lärare råkade illa ut, men på ett mer subtilt sätt. Jag minns hur en kollega kom tillbaka gråtande efter att ha förnedrats av honom.

Den avgörande konflikten kom när Peter fick sitt schema för terminen.
– Jag påpekade att arbetsbelastningen var orimlig och att jag aldrig skulle hinna med. Jag gjorde till och med en exceluträkning där jag förklarade varför, men fick inget svar trots flera påminnelser. Till slut fick jag höra att ”du har arbetsplikt och det där får du ordna”.

Peter försökte förklara situationen för sin rektor, men möttes av tystnad.
– Rektorn var tyvärr väldigt konflikträdd. I praktiken styrdes skolan av biträdande. Jag insåg att jag var tvungen att backa om jag ville behålla jobbet.

Peter slutförde läsåret utan fler invändningar och bedömer att han lade ungefär 50 procent mer arbetstid än han fick betalt för under maj månad. Men det hjälpte inte.
– Efter skolavslutningen kom vaktmästaren och hämtade min dator. Jag förstod ingenting. ”Du ska ju sluta”, sa han. De hade gett min tjänst till en person som inte hade någon erfarenhet av undervisning. Som svar på varför jag inte fick förlängt hävdades att jag varit ”illojal”.

Eleverna gjorde en namninsamling för att Peter skulle få stanna, men förgäves. Även kollegorna var på hans sida, men vågade av rädsla för repressalier inte visa det utåt.
– Som lärare utvärderas man av både elever och chefer – och så ska det naturligtvis vara. Problemet är att ingen kontrollerar skolledningen, trots att den har så stor makt. På skolor med ambitiösa och självgående elever kan rektorerna inbilla sig att de gör ett bra jobb oavsett hur personalen mår.

De uteblivna vitsorden gjorde det svårt för Peter att få ett nytt jobb, ekonomin tog stryk och han fick gå i terapi för att komma ur en svår depression.
– Det värsta var den otroliga arrogans jag behandlades med, att det inte spelade någon roll hur bra lärare jag var.

I hopp om en nystart har Peter nu sökt sig till en lärartjänst inom vuxenutbildningen.
– Om jag vetat då vad jag vet i dag hade jag hållit tyst från början. Det är mitt motto för framtiden.

Fotnot: Peter heter egentligen något annat.

”Ta hjälp av skyddsombudet”

Ulla Persson.

När Peter inte fick gehör för sin kritik hos skolledningen kunde han ha vänt sig till skyddsombudet, förklarar Ulla Persson, ombudsman på Lärarförbundet. Arbetsgivaren hade ett tydligt ansvar för att reda ut den uppkomna situationen.
– Det finns dessutom en ganska ny föreskrift som innebär ett stärkt skydd för arbetstagaren och ett utökat ansvar för arbetsgivaren. Den reglerar frågor om arbetstid, arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Från fackets sida vill vi gärna att kunskapen om den får större spridning.

I Peters fall har arbetsgivaren också brutit överenskommelsen om att förlänga vikariatet.
– En muntlig överenskommelse gäller, även om den kan vara svår att bevisa. Hade han vänt sig till facket hade han kunnat få stöd i den frågan.

Föreskriften som nämns är Arbetsmiljöverkets Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

ur Lärarförbundets Magasin