Ingår i temat
Betyg & bedömning
Läs senare

”Breddad syn är vinsten”

Betyg & bedömningSambedömning kan leda till rättvisare betyg eftersom fler lärare värderar samma uppgift. Det menar Mikael Sjöbom, som undervisar i matematik och musik.

av Björn Andersson
14 dec 2018
14 dec 2018
Foto: Mats Andersson

En förhoppning med sambedömning är att det ska leda till ökad likvärdighet. När fler personer granskar en elevuppgift stärker det lärarnas enighet i vad som ska bedömas, enligt Skolverket. Några gynnsamma faktorer är att diskutera konkreta elevexempel och att bedöma pågående elevarbeten för ett formativt syfte.

Mikael Sjöbom på Sundsvalls gymnasium tar ibland hjälp av kollegor när elevuppgifter ska värderas.

– Jag gör det i mina ämnen musik och matematik. Vinsten är att få en breddad syn med fler som bedömer, säger Mikael Sjöbom, som undervisar på estetiska programmet och ekonomiprogrammet.

Tittar ni tillsammans på elevens lösningar i matematik?

– Ja, så kan det vara. Men vi sambedömer inte hela prov utan enskilda tal som man själv grubblar över som lärare. Jag kan fråga mina kollegor hur de ser på hur en elev har löst vissa tal och hur de skulle bedöma det.

Vilka värden ser du med sambedömning?

– Det kan nog ge eleverna en ärligare bedömning och betygsättning. Det är alltid en värdering i att sätta betyg. Har man en gemensam samsyn så känns det som att man ger ett mer rättvist betyg. Man får bekräftat det man själv har tänkt.

Men man behöver väl inte tycka likadant?

– Nej, det är sant. Sambedömningens värde är när man själv står och väger. Då får man riktmärken och andras syn på en elevs uppgift. Sambedömning av alla elever man har skulle dock ta väldigt lång tid.

Hur arbetar du med sambedömning i musik?

– I till exempel ensemble så är vi flera lärare som är med. Vi ser hur eleverna samverkar i gruppen, hur de tar till sig instruktioner och får ensemblen att låta bättre. Kriterier finns också i att spela för publik och hur man kommunicerar med publiken.

Vilken lärare får sista ordet när betyget ska sättas?

– Den lärare som har haft eleven senast i kursen. Den personens ord väger tyngst. I musik är det ofta så att eleverna har flera lärare i en kurs och det är i slutet som kunskaperna ska bedömas.

Är det svårt att bedöma så olika ämnen som matematik och musik?

– Matematik är enklare rent summativt, kan eleven lösa en andragradsekvation till exempel. Men formativ bedömning av elevens kunskaper är så klart viktig även i matematik. I musik är det mer tolkning av hur bra den här eleven är i genrebredden för att ta ett exempel. Men det är ändå sällan vi  lärare står långt från varandra i bedömning i musikämnet.

– Generellt sett vill man ju hellre fria än fälla. Man vill att eleverna ska ha så bra betyg som möjligt och få en ärlig bedömning.

Alla artiklar i temat Betyg & bedömning (7)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com