Ingår i temat
Säkerhet
Läs senare

”Bra med säkerhetsansvarig lärare”

SäkerhetJonas Waxlax är lärare med ansvar för säkerheten på Gymnasiet Lärkan i Helsingfors. Han tycker att det finländska systemet ger ökad trygghet.

av Björn Andersson
14 sep 2018
14 sep 2018
Foto: Stefan Lindholm

Vad ingår i ditt ansvar som säkerhetsansvarig lärare?
– Allt som har att göra med brand, olyckor, farliga kemikalier, trafiken utanför skolan, första hjälpen och situationer med hot inne i skolan. Det är ett brett uppdrag.

Är intresset stort för att ta sig an den här rollen?
– Nej, inom lärarkåren har vi många uppgifter och då finns det så klart motstånd mot att ta på sig ytterligare uppdrag. Man får inte mindre undervisningstid för att man är säkerhetsansvarig lärare. Det utgår lite extra ersättning. Ungefär tusen svenska kronor i månaden.

Varför ligger inte det här ansvaret på rektorn?
– Rektorn har det yttersta ansvaret om något händer, men uppgifter kring säkerhet har delegerats till lärare.

Vad tycker du om systemet?
– Det är bra. Skulle det inte finnas styrt så kanske man inte skulle fundera på sådana här saker på samma sätt. Risken är då att allt rullar på och att man hoppas att det går bra och att det inte händer något. Och om det händer något så vet man inte var brandsläckare finns och om de är kontrollerade, eller hur man utrymmer skolan.

Finns det några nackdelar med modellen?
– Jag kan önska att de lärare som har det här ansvaret skulle kunna ägna mer tid och få sänkt undervisningsskyldighet. Det tar tid att till exempel hålla sig uppdaterad om vad som
gäller kring säkerhet. Men modellen med säkerhetsansvariga lärare tycker jag är bra.

Har ni kurser eller övningar om utrymning, vad man gör vid hot och andra delar kring säkerhet?
– Utrymningsövningar och inrymningsövningar har vi regelbundet. Lärarna får också första hjälpen-utbildningar på arbetstid, men de är frivilliga. Varje höst har vi en genomgång av rutinerna i huset.

Har ni haft några incidenter med våld i din skola?
– Nej, det har vi inte haft och då har jag ändå jobbat i sjutton år på den här skolan. På min förra skola var det ett bråk med en elev då vi fick tillkalla polis.

Har ni passerkort?
– Dörren är öppen, däremot har vi övervakningskamera. Vi har funderat på passerkort, mest med tanke på att ingen ska komma in och stjäla.

Hur jobbar ni med trygghet och trivsel på skolan?
– Vi har bland annat elevvårdsteam som arbetar med psykosociala frågor. Andan är härlig här tycker jag. Man kan vara sig själv och vi kan till exempel öppet se samkönade par som står och småhånglar i korridoren. Miljön är tillåtande.
– Om jag ska generalisera så tror jag nog att skolan i Finland jämfört med Sverige är en ganska lugn arbetsplats. Lärarna är en högt värdesatt yrkesgrupp som man visar respekt. Många skolor är relativt små enheter vilket nog kan bidra till trygghet.

Alla artiklar i temat Säkerhet (6)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com